Warto spojrzeć, jakie możliwości mają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jeśli chodzi o ofertę finansowania na lata 2021-2027 w programach PARP, czyli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach tzw. nowej perspektywy finansowej realizowane będą programy takie jak:

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – wsparcie firm będzie obejmować realizację całego procesu badawczo-rozwojowego i wdrożenia innowacji z uwzględnieniem wprowadzania rozwiązań cyfrowych czy przestawienia biznesu na bardziej „zielony”. Przewidziano również środki na ekspansję zagraniczną oraz przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do programów typu Horyzont Europa. Program pozwoli także na rozwój usług instytucji otoczenia biznesu, takich jak akceleratory, klastry, ośrodki innowacji oraz szerokie wsparcie start-upów.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (oferta dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego z wyłączeniem Warszawy i przyległych powiatów). Fundusze z tej puli pomogą z kolei zmienić wizerunek firmy, na przykład na bardziej „zielony”. Obejmują również projekty z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego, przyspieszenie automatyzacji i robotyzacji produkcji, a także finansowanie rozwoju start-upów. Z tych pieniędzy może być finansowany także rozwój transportu miejskiego (na przykład alternatywne sposoby przemieszczania się, takie jak rowery i hulajnogi elektryczne) i sieci drogowych oraz tworzenie ponadregionalnych produktów (szlaków) turystycznych.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – tu pieniądze unijne pomogą sfinansować działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju kompetencji pracowników w m.in. obszarach: gospodarki nisko- i zeroemisyjnej, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym, równego dostępu do wybranych produktów i usług. Z tego programu można pozyskać też finansowanie dla firmy, która popadła w okresowe problemy.