* Już w niedzielę 4 października mieszkańcy gminy Torzym pójdą do urn wyborczych.
* Czy jesteś za odwołaniem burmistrza Ryszarda Stanulewicza? – takie pytanie zostanie zadane.
* Jeśli jesteś za odwołaniem, postaw krzyżyk przy kratce „TAK”.
* Głosowanie jest w pełni ANONIMOWE, podobnie jak we wszystkich wyborach w Polsce.
* Głosować będzie można w tych samych miejscach, gdzie głosuje się podczas wyborów.
* Dopuszczalne jest głosowanie korespondencyjne lub przez pełnomocnika, ale tylko dla osób powyżej 60. roku życia i niepełnosprawnych.

Referendum w gminie Torzym zbliża się wielkimi krokami. Już w niedzielę 4 października mieszkańcy gminy Torzym mogą pójść do urn wyborczych i zdecydować, czy są za odwołaniem obecnego burmistrza Ryszarda Stanulewicza, czy za tym, aby kontynuował swą kadencję. To wielkie święto demokracji, która polega nie tylko na tym, aby wybierać władze, ale także na tym, by je rozliczać z działalności i realizowania obietnic, jakie zostały złożone.
Wielokrotnie pisaliśmy już na naszych łamach, że inicjatorzy referendum w gminie Torzym nie zgadzają się z obecną polityką prowadzoną przez burmistrza Ryszarda Stanulewicza. Stąd ich mocny sprzeciw i determinacja w doprowadzeniu do procedury referendum.

Ważne daty
4 października jest tu najważniejszą datą, ale nie jedyną istotną. Trzeba pamiętać, że:
do 19 września trzeba zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego (dotyczy osób powyżej 60. roku życia i niepełnosprawnych);
do 25 września trzeba złożyć wniosek (w Urzędzie Gminy) o głosowanie przez pośrednika (dotyczy tej samej grupy osób);
do 29 września trzeba zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w przypadku osób przebywających w kwarantannie;
także do 29 września można zgłaszać wnioski (w Urzędzie Gminy) o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania (dotyczy wszystkich wyborców, którzy nie będą głosować w okręgu właściwym dla miejsca zameldowania).

Burmistrz nie może
Burmistrz Ryszard Stanulewicz przed referendum nie może prowadzić swojej kampanii na koszt gminy ani reprezentując swój urząd. To wynika wprost z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy o referendum lokalnym. Dlaczego? To proste – dlatego, że referendum jest rozliczeniem przez lokalną społeczność jego dotychczasowej działalności. To, co burmistrz miał do zrobienia i powiedzenia z racji sprawowanego urzędu, mógł zrobić lub powiedzieć przez blisko dwa lata od czasu ostatnich wyborów.
Referendum to nie czas na kolejne obietnice, to czas rozliczenia obietnic, które już zostały złożone.

Referendum to nie wybory
O tym też trzeba pamiętać – referendum to nie są wybory! Referendum ogranicza się do jednego zasadniczego pytania: czy jesteś za odwołaniem obecnego burmistrza Ryszarda Stanulewicza?
Jeśli mieszkańcy gminy Torzym stwierdzą, że TAK, że są za odwołaniem, wtedy burmistrz przestanie pełnić swą funkcję i zostaną rozpisane nowe wybory.
Wówczas dopiero będzie czas na to, by zgłaszali się kandydaci na nowego burmistrza, przedstawiali swój program, walczyli o głosy wyborców.
Wiele osób pyta, czy w takich wyborach będzie mógł wystartować pan Stanulewicz. Formalnie nie będzie takich przeszkód, ale w praktyce przegrane referendum odebrałoby mu jakikolwiek moralny i publiczny mandat do decyzji o starcie. Przegrane referendum to bowiem jasny głos o utracie zaufania społecznego.

MOŻNA GŁOSOWAĆ KORESPONDENCYJNIE

Co bardzo istotne, procedura referendum o odwołanie burmistrza gminy Torzym 4 października dopuszcza możliwość głosowania korespondencyjnego! Jednak nie dla wszystkich wyborców. No i uwaga – taki zamiar trzeba zgłosić do 19 WRZEŚNIA (osoby po 60. roku życia i niepełnosprawne) lub do 29 WRZEŚNIA (osoby w kwarantannie).
Uwaga. Ponieważ 19 września przypada na wolną sobotę, w praktyce ostateczny termin zgłoszenia głosowania korespondencyjnego to 21 września, czyli poniedziałek.
KTO MA TAKĄ MOŻLIWOŚĆ:
* osoby, które najpóźniej w dniu referendum kończą 60 lat;
* wyborcy niepełnosprawni (do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego ustaleniu stopnia niepełnosprawności);
* osoby pozostające w izolacji bądź kwarantannie – i nie chodzi tu tylko o koronawirusa.

Niezmiernie ważne jest to, że kto spełnia powyższe warunki i chciałby zagłosować korespondencyjnie, musi zgłosić zamiar głosowania w takiej formie Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp. (tel. kontaktowy 95 7115307).
JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA:
* ustnie (czas pracy biura od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku);
* pisemnie (na adres: Komisarz Wyborczy, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., najlepiej z dopiskiem: referendum w gminie Torzym – zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego; wtedy od razu będzie wiadomo, czego sprawa dotyczy);
* drogą elektroniczną (adres mailowy: gow-dyr@kbw.gov.pl).
SKĄD POBRAĆ WZÓR ZGŁOSZENIA
Druk zgłoszenia, który należy wypełnić i podpisać wraz z klauzulą RODO, do pobrania pod następującym linkiem, który został także udostępniony we wpisie na naszym profilu facebookowym (chodzi o wpis właśnie o głosowaniu korespondencyjnym) albo na dedykowanej stronie PKW w Gorzowie Wlkp. (https://gorzow-wielkopolski.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda).
TERMINY
Termin zgłoszenia tego, że chce się głosować korespondencyjnie upływa 21 września (formalnie wyznaczono 19 września, ale to wolna sobota, a w takim wypadku ustawowo terminy są przesuwane na poniedziałek) dla wyborców 60+ i niepełnosprawnych oraz 29 września dla osób pozostających w kwarantannie lub izolacji.
PROCEDURA
Kto chce głosować korespondencyjnie i ma do tego prawo, musi zgłosić ten zamiar komisarzowi wyborczemu – to przede wszystkim.
Jeśli zgłoszenie jest w porządku, najpóźniej 5 dni przed referendum powinien dotrzeć pocztą pakiet wyborczy (czas ten został skrócony do 2 dni w przypadku osób na kwarantannie).
W pakiecie wyborczym powinna znajdować się:
* karta do głosowania – ta właściwa, podstawowa;
* koperta na kartę do głosowania;
* instrukcja obsługi;
* oświadczenie o tajnym i osobistym oddaniu głosów;
* no i jest jeszcze koperta zwrotna.
GŁOSOWANIE
Po zakreśleniu odpowiedniego kwadracika na karcie do głosowania wkładamy ją do koperty NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA, dołączamy PODPISANE oświadczenie o tajnym i osobistym oddaniu głosu i to wszystko razem wkładamy jeszcze do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres OBWODOWEJ KOMISJI wyborczej, do której jesteśmy dopisani.
POCZTA
Gotową kopertę przekazujemy za pośrednictwem poczty. Możemy w momencie otrzymania pakietu do głosowania zażyczyć sobie, aby odbiór nastąpił pod wskazanym przez nas adresem, albo możemy nadać (czy poprosić kogoś, aby nadał za nas) w placówce pocztowej.
UWAGA: ostatecznym terminem nadania przesyłki jest 1 PAŹDZIERNIKA (to jest przedostatni dzień roboczy przed terminem referendum).
INFORMACJE
Wszelkie niezbędne informacje zostaną dostarczone z pakietem wyborczym w formie instrukcji obsługi. W razie wątpliwości można zadzwonić do biura komisarza wyborczego w Gorzowie Wlkp. – tel. 95 711 53 07.

GŁOSOWAĆ MOŻNA TEŻ PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Osoby powyżej 60. roku życia i niepełnosprawne, jeśli nie zdecydują się zagłosować korespondencyjnie, a nie mogą osobiście stawić się w lokalu wyborczym, mogą oddać głos za pośrednictwem pełnomocnika.
KTO MOŻE BYĆ PEŁNOMOCNIKIM?
Pełnomocnikiem może być osoba uprawniona do wzięcia udziału w referendum.
I, o czym trzeba pamiętać, pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby, maksymalnie od dwóch, jednakże w tym wypadku jedna z tych osób musi być najbliższą rodziną (np. dziadek, babcia, rodzice).
KTO NIE MOŻE BYĆ PEŁNOMOCNIKIM?
Pełnomocnikami nie mogą być osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej z tego obwodu, co udzielający pełnomocnictwa, a także mężowie zaufania.
PROCEDURA
Pełnomocnictwa udziela się przed burmistrzem lub pracownikiem urzędu miasta upoważnionym do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. Taki akt sporządza się na wniosek wniesiony do burmistrza do dnia 25 września 2020 roku, wypełniając stosowny urzędowy formularz (trzeba dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności – o ile chodzi oczywiście o osobę niepełnosprawną, a także pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem – jest specjalny formularz zgody).
WAŻNE! Co prawda wniosek musi być złożony do burmistrza, ale to czynność czysto formalna. Burmistrz nie ma możliwości odrzucenia wniosku, o ile nie zawiera on ewidentnych błędów.
Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania. .
Akt pełnomocnictwa sporządza się W MIEJSCU ZAMIESZKANIA udzielającego pełnomocnictwa, choć jest to możliwe także w urzędzie.
FORMULARZ
Można znaleźć na dedykowanej stronie PKW w Gorzowie Wlkp.: https://bit.ly/3bn2EtQ
Formularze nadania i przyjęcia pełnomocnictwa można także pobrać także POD TYM LINKIEM (przyjęcie pełnomocnictwa) i POD TYM LINKIEM (nadanie pełnomocnictwa).
REFERENDUM
Pełnomocnik idąc do głosowania musi oczywiście okazać akt pełnomocnictwa (a więc musi go mieć ze sobą).
Udzielenie pełnomocnictwa jest wolne od opłat urzędowych, a pełnomocnik nie może przyjąć żadnego wynagrodzenia za to, że jest pełnomocnikiem.
Co ciekawe, mimo udzielenia pełnomocnictwa można zagłosować osobiście pod warunkiem, że pełnomocnik nie zrobił tego wcześniej, bo w takiej sytuacji oddanie głosu jest już odnotowane.