Skarga na bezczynność

Skarga na bezczynność

Każdy z nas, mieszkańców, może wnieść skargę na bezczynność organów gminy. Ale tylko w sytuacji, gdy organ gminy nie wykonuje czynności nakazanych przez prawo. Dotyczy to między innymi nieprzestrzegania statutu gminy. Wnoszący skargę musi wykazać związek przyczynowy...
Zwrot VAT za paliwa gazowe

Zwrot VAT za paliwa gazowe

Jest dostępny wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. – poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej BIP Ministerstwa Klimatu i Środowiska (bip.mos.gov.pl). Jak...
PROW: nabory wniosków 2023

PROW: nabory wniosków 2023

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest realizowany od wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Poza poprawą konkurencyjności rolnictwa, celem PROW jest również zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, a także zrównoważony rozwój terytorialny obszarów...