Możesz zastrzec swój PESEL

Możesz zastrzec swój PESEL

Z powodu zagrożeń związanych z nagminnie powtarzającymi się kradzieżami tożsamości, rząd wprowadził możliwość zastrzeżenia numeru PESEL. Od 1 czerwca 2024 r. banki i inne instytucje finansowe będą miały obowiązek weryfikować, czy jest on zastrzeżony, np. podczas...