Założyłeś własną firmę, ale ci się niespecjalnie udało? A mimo to chciałbyś spróbować jeszcze raz? To jest oferta właśnie dla ciebie – PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) ma ciekawy program z dofinansowaniem osób właśnie w takiej sytuacji.

Jeśli coś za pierwszym razem nie uda się w biznesie, to jeszcze nie powód, by się poddać na dobre. Warto spróbować raz jeszcze, będąc bogatszym w doświadczenia. Do końca listopada można na ten cel uzyskać ciekawe dofinansowanie z PARP. Chodzi o program „Nowy start – oferta dla przedsiębiorców”, do którego można zgłaszać się jeszcze do końca listopada (na stronie parp.gov.pl).

Kto może wziąć udział w programie?

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy mimo niepowodzenia, zdecydowali się na powrót na rynek i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą: 

* przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego;

* przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

* pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości,

* pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji,

* przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

Źródło: parp.gov.pl