Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy. Przeznaczono na to 75 mln zł dofinansowania, które pochodzi z subfunduszu rozwoju profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego.

Przedmiotem konkursu jest wybór wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej projektowanych do realizacji w obszarze priorytetowym wskazanym przez Ministra Zdrowia w 2022 r. – edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy, realizowanych przez gminy.

Partnerami Fundacji w tym projekcie oprócz jednostek samorządowych (JST) są również: Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW), Lokalne Kluby Seniora, Lokalne Organizacje Pacjenckie, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, Serwis Administracyjno-Samorządowy SAS. Poziom dofinansowania ze środków Funduszu Medycznego wynosi do 80% kosztów realizacji jednego programu – jeden wnioskodawca może otrzymać nie mniej niż 250 tys. zł i nie więcej niż 1,5 mln zł łącznie na lata 2023-2025. Całość środków przeznaczonych na dofinansowanie w konkursie wynosi 75 mln zł. Wnioski można składać do 7 lutego 2023 r.