Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania otrzymało dofinansowanie na przygotowanie nowej strategii dla obszaru działania, czyli dla gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Krzeszyce, Lubiszyn, Lubniewice, Ośno Lubuskie, Santok, Sulęcin i Torzym.

W związku z tym w tej chwili jest przeprowadzane diagnozowania potrzeb mieszkańców. Stowarzyszenie organizuje spotkania, na których zbierane są informacje, które zostaną umieszczone w Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenia. Zapisy z tego dokumentu będą podstawą do przyznawania dofinansowania w latach 2024 – 2027.

Organizowane warsztaty mają pokazać mocne i słabe strony naszego regionu, problemy gmin, które za pomocą działań finansowanych przez stowarzyszenie można usunąć lub zmniejszyć ich uciążliwość.

Pod adresem kst-lgd/aktualności można znaleźć specjalną ankietę, do której wypełnienia zachęcamy.

Natomiast 11 października 2022 r. od godziny 16.30 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Sulęcinie Stowarzyszenie zaprasza na spotkanie przedsiębiorców i zarządzających firmami już istniejącymi oraz tych, którzy chcieliby utworzyć nowe miejsca pracy w nowych firmach.