Zmiana systemu rozliczeń i wsparcie finansowe magazynów energii w programie Mój Prąd 4.0., który ma zostać ogłoszony po wejściu w życie nowelizacji Ustawy OZE, może sprawić, że już niedługo, w większości domów, wraz z instalacją fotowoltaiczną, pojawi się także magazyn energii. Jakie zmiany w rozliczeniach czekają prosumentów i dlaczego warto zainwestować domowy magazyn energii?

Gdy ostatnio ekipa firmy Columbus montowała instalację w Gądkowie Wielkim, spytaliśmy technika zajmującego się podłączaniem instalacji, co poleciłby na dziś jako najlepsze rozwiązanie dla fotowoltaiki. – Magazyn energii – odparł bez chwili wahania. – To uchroni użytkowników od najbliższych zmian w prawie, a poza tym uniezalezni ich w większym stopniu od zewnętrznej sieci.

Dlaczego magazyny energii są potrzebne?

Infrastruktura sieciowa niskich i średnich napięć w wielu regionach Polski jest przestarzała. Nie modernizowana od lat, nie jest przystosowana do podłączenia dużej ilości mikroinstalacji. Rosnąca liczba instalacji prosumenckich staje się problemem dla zakładów energetycznych, ponieważ powodują one przeciążenia sieci. Z tego względu, dla rozwoju nowoczesnej energetyki konieczne są magazyny energii. Urządzenia te mogą nie tylko odciążyć sieci dystrybucyjne, ale także zmniejszyć zapotrzebowanie na nowe linie energetyczne, które są warunkiem rozwoju energetyki rozproszonej.

Zmiany od nowego roku a magazyny energii

Niedawno mogliśmy usłyszeć o projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jednymi z najbardziej znaczących, proponowanych zmian są te, dotyczące prosumentów i systemu opustów. Funkcjonujący do tej pory od 2016 roku system opustów ma być zastąpiony przez model umożliwiający prosumentom sprzedaż energii elektrycznej. Energię można będzie sprzedać po cenie hurtowej, a kupić po cenie oferowanej, zgodnie z obowiązującą taryfą operatora, a więc po cenie wyższej. W takiej sytuacji najkorzystniejszą opcją dla prosumenta jest zwiększenie autokonsumpcji i wykorzystywanie wyprodukowanej energii na bieżąco. Tu dużą rolę mogą odegrać magazyny energii, dzięki którym, zamiast oddawać do sieci, znaczną część nadwyżek możemy zachować na czas, kiedy produkcja prądu jest niewystarczająca do zapotrzebowania lub ustaje (noc). Magazyn pozwoli ograniczyć konieczność dokupowania prądu w bilansie dziennym. 

Celem nowelizacji jest odciążenie sieci energetycznych, niegotowych do tak szybkiego wzrostu liczby instalacji fotowoltaicznych, ale także rozwój rynku prosumentów oraz zapewnienie im aktywnej roli w rynku energii. Od czasu zapowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środowiska odnośnie zmian w systemie rozliczenia prosumentów, nastąpił wzrost zainteresowania rozwiązaniami umożliwiającymi magazynowanie energii wyprodukowanej przez domowe instalacje fotowoltaiczne.

Mój Prąd 4.0 a magazyny energii

Według zapowiedzi rządu, czwarta edycja programu „Mój Prąd” obejmie, oprócz instalacji fotowoltaicznych, także przydomowe magazyny energii, które mają zwiększyć poziom autokonsumpcji energii wytwarzanej przez prosumentów. Dzięki połączeniu dwóch systemów zwiększy się opłacalność fotowoltaiki dla prosumentów, którzy zamiast odsyłać nadwyżki do sieci, dużą ich część zmagazynują we własnym akumulatorze. To rozwiązanie korzystne także dla operatorów sieci, ponieważ w okresach wzmożonej produkcji energii z PV, znaczna jej część trafi do magazynów, nie dopuszczając do przeciążenia sieci.

Jak duże mają być dopłaty? Od 25 do 50% kosztów instalacji urządzeń do akumulacji energii. Stawki mają być ustalone na podstawie danych rynkowych.

Minimalizacja strat energii

Kolejnym argumentem za magazynami energii jest zminimalizowanie strat energii, które powstają w wyniku jej przesyłania. Wysłaną do sieci nadwyżkę prosument może odebrać w stosunku 1:0,7 lub 1:0,8. By nie tracić 20, a w przypadku większych instalacji (>10 kWp) nawet 30%, najlepszym rozwiązaniem jest zwiększenie autokonsumpcji, czyli bieżącego zużycia. Jednak ze względu na specyfikę produkcji prądu z fotowoltaiki nie jest to możliwe w 100%. Produkcja energii zależna jest od pory dnia, ale również od pogody. Magazyn energii pozwala na zachowanie nadwyżek energii z fotowotaiki i wykorzystanie ich, gdy produkcja ustaje.

red

PRZYPOMINAMY! Z FORUM RABAT!

Z gazetą „FORUM” 5% rabatu na montaż fotowoltaiki przez firmę COLUMBUS ENERGY – to efekt starań wydawcy „Forum”, czyli Stowarzyszenia Lokalne Forum Biznesu. Z naszym rabatem zyskujesz około 8 miesięcy przyspieszonego zwrotu inwestycji!

Dzięki serii rozmów Stowarzyszenie LFB wynegocjowało z firmą Columbus zastosowanie specjalnego bonu na montaż fotowoltailki właśnie dla mieszkańców gminy Torzym i okolic.
Mieszkasz w gminie Torzym albo w gminach okolicznych?
Chcesz dostać 5% rabatu?
Zadzwoń do przedstawiciela firmy Columbus: 732 082 482.

Hasło rabatu: FORUM TORZYM

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o fotowoltaice i podstawowych zagadnieniach montażu – POD TYM LINKIEM kilka podstawowych pytań i odpowiedzi.

* 5% od przykładowej kwoty montażu w naszym przykładzie (CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ) to 1231,5 złotego (od 24 630), a to licząc średnią opłatę energii elektrycznej w wysokości 162,5 złotych miesięcznie daje blisko 8 miesięcy przyspieszonego zwrotu inwestycji.