Z ciekawością spojrzeliśmy na pouczającą listę inicjatyw OPS w Międzyrzeczu. Warto spojrzeć na nią uważnie, bo świadczy o tym, ile możliwości pomocy jest w zasięgu gminnych jednostek.

* „Usługi opiekuńcze w Gminie Międzyrzecz”. Celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w całej gminie. Program zakłada stworzenie nowych miejsc usług społecznych poprzez ich świadczenie w miejscu zamieszkania, w dziennych domach lub wsparcia w mieszkaniach wspomaganych. Program zakłada też wprowadzenie na rynek nowych usług takich jak TAXI dla seniora, „złota rączka” czy wypożyczalnia sprzęty rehabilitacyjnego czy Klub Seniora.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość dofinansowania 635 746,66 zł. Całkowita wartość zadania 747 937,25 zł.

* Działalność ośrodka wsparcia dziennego „Dzienny dom Senior+”. Placówka ta zapewnia wsparcie terapeutyczne i socjalne.

Działalność współfinansowana ze środków MRIPS.

Wartość dofinansowania 117.000,00 zł. Całkowita wartość zadania około 500.000,00 zł

* Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Jest to wsparcie asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności, w tym miedzy innymi wsparcie przy aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Program zakłada dofinansowanie zarówno kosztów wynagrodzenia, dojazdu asystenta jak i koszty biletów wstępu np. do kina lub teatru, wraz z kosztami dojazdu zarówno dla asystenta jak i podopiecznego.

Zadanie współfinansowane ze środków MRIPS.

Wartość dofinansowania 617.814,00 zł. Dofinansowanie pokrywa 100 % wartości programu.

* Program „Opieka 75+”. Dofinansowanie usług opiekuńczych, także specjalistycznych, dla osób powyżej 75. roku życia.

Zadanie współfinansowane ze środków MRIPS.

Wartość dofinansowania 41.184,00 zł. Całkowita wartość zadania 68.640,00 zł.

* Program „Opieka wytchnieniowa”. Jest to wsparcie poprzez zapewnienie dziennej lub całodobowej opieki, w tym opieki specjalistycznej, dla osób zależnych. Dzięki niemu opiekunowie osób niepełnosprawnych mają szansę znaleźć chwilę na własne potrzeby. Program ten realizowany jest zarówno w trybie dziennym jak i całodobowym. W trybie dziennym dofinansowanie dla gmin pokrywa koszty 240 godzin usług w roku na jednego uczestnika. W trybie całodobowym program zakłada pokrycie kosztów zapewnienia opieki nie więcej niż 14 dni na 1 uczestnika w ciągu roku.

Zadanie współfinansowane ze środków MRIPS.

Wartość dofinansowania 227.256,00 zł. Dofinansowanie pokrywa 100 % wartości programu.

* Program „Korpus wsparcia seniora”. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów od 65. roku życia. Chodzi tutaj o pakiet usług mających na celu zapewnienie tym osobom poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Środki na realizację Programu, pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zadanie współfinansowane ze środków MRIPS.

Wartość dofinansowania 90.600,00 zł. Dofinansowanie pokrywa 100 % wartości programu.

* Program „Posiłek w szkole i w domu”. Ten program ma służyć zapewnieniu pomocy zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym możliwości zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. Zadanie współfinansowane ze środków MRIPS.

Wartość dofinansowania 170.000,00 zł. Całkowita wartość zadania 270.00,00 zł

* Program „Dostępny samorząd – granty”. Cel główny to poprawa dostępu do budynku Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu oraz podniesienie standardu obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie współfinansowane ze środków MRIPS.

Wartość dofinansowania 100.000 zł. Dofinansowanie pokrywa 100 % wartości programu.

* Program Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Jest to dotacja na cele służące podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.

Zadanie współfinansowane ze środków MRIPS.

Wartość dofinansowania 9.600 zł. Całkowita wartość zadania 12.000 zł.