204 uczniów z Gminy Łagów otrzymało sprzęt komputerowy zakupiony w ramach programu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Celem konkursu jest wsparcie rodzin z dziećmi na terenach gmin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach programu zakupione zostało: 14 tabletów, 27 komputerów stacjonarnych oraz 163 laptopy wraz z oprogramowaniem.

Wartość projektu to 622 000 zł. Całość sfinansowana została w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przekazany sprzęt umożliwi naukę, rozwijanie umiejętności informatycznych oraz łatwiejszy dostęp do nowych technologii. Będzie również ułatwieniem na wypadek nauki zdalnej.