Na początku roku ruszyła kolejna edycja profilaktycznego programu „Zdrowe płuca Lubuszan”, która realizowana jest w torzymskim szpitalu. U źródła sprawdziliśmy jak przebiega akcja.

W ramach tegorocznej edycji prowadzone są bezpłatne badania pacjentów pod kątem potencjalnego ryzyka związanego z zachorowaniem na raka płuc. Szpital w Torzymiu jako jedyna placówka w województwie lubuskim przystąpił do programu. Trzeba tutaj dodać, że rak płuca jest schorzeniem w grupie nowotworów, mającym największy wskaźnik umieralności w naszym regionie.

– Profilaktyka oraz związane z nią wczesne wykrywanie chorób dają znacznie większe szanse na wyleczenie. Z tego powodu stawiamy na świadome badania. Jako samorząd podejmujemy szereg działań profilaktycznych w zakresie zdrowia i jak pokazują nasze doświadczenia, przynosi to pozytywne efekty – podkreślała marszałek województwa lubuskiego, Elżbieta Anna Polak, opowiadając o programie „Zdrowe płuca Lubuszan” i zachęcając do udziału w nim.

Program jest dedykowany osobom w przedziale wiekowym 55-74 lata, które w przeszłości miały do czynienia z bezpośrednim lub biernym paleniem papierosów.

Sprawdziliśmy, jak przebiega realizacja programu i jak duże jest zainteresowanie mieszkańców naszego regionu. – Na koniec czerwca udział w projekcie zakończyło 476 osób. Zrealizowano dwie wizyty lekarskie i wykonano badania niskodawkowej tomografii komputerowej – mówi Damian Nowaczyk z Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu, koordynator projektu.

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w badaniach? Wystarczy zarejestrować się przez telefon lub mailowo. Dzwonić można pod numer 538 241 049, natomiast rejestracja internetowa odbywa się pod adresem mailowym: rejestracja@szpitaltorzym.pl.

„Zdrowe Płuca Lubuszan” to program, który realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Pozwoli przebadać w Lubuskim Centrum Pulmonologii w Torzymiu aż 1080 osób. Koszt programu to 540 tys. złotych, 90 proc. pokryje EFS, 10 proc. to wkład własny szpitala. Badania w ramach programu będą realizowane do końca czerwca 2023 roku.