Zachodnie Centrum Konsultingowe Euro-Invest sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. zostało wybrane do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do realizacji jednego z najważniejszych zadań ostatnich kilku lat, czyli budowy oczyszczalni ścieków w Torzymiu.

Wyłonienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego było w tym wypadku obowiązkowe ze względu na wysoki poziom komplikacji robót budowlanych.

Inspektor ma za zadania m.in. reprezentować inwestora na budowie, sprawować kontrolę na jej realizacją, sprawdzać jakość robót, potwierdzić ich wykonanie lub usunięcie wad.

Gmina na to zadanie przeznaczyła 282,9 tys. złotych, cena zaś podyktowana przez Euro-Invest to 204 795 złotych.