Przypominamy, że trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Przypominamy też – co bardzo istotne – udział w spisie i wypełnienie ankiety są obowiązkowe! Spis trwa od 1 kwietnia tego roku do 30 września i nie warto zwlekać z jego przeprowadzeniem. W ostatnich dniach spisu zarówno serwery, jak i rachmistrze mogą być przeciążeni pracą i może się okazać, że wtedy dopełnienie obowiązku w jakikolwiek sposób będzie mocno kłopotliwe.

Po co w ogóle są spisy? W spisach powszechnych ludności i mieszkań, realizowanych co 10 lat, zbierane są informacje o miejscu zamieszkania (nie zameldowania), informacje o wieku danej osoby czy jej statusie na rynku pracy. Te podstawowe informacje na temat ludności stanowią dla Głównego Urzędu Statystycznego jedne z najważniejszych danych.

Spisujemy się wszyscy

Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań (w przypadku narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań) lub gospodarstw rolnych (w przypadku powszechnego spisu rolnego). Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Dane te wykorzystywane są przez wiele najważniejszych w funkcjonowaniu państwa podmiotów, administrację samorządową czy biznes, które na wynikach spisów opierają swoje decyzje i strategiczne plany rozwojowe.

Ważny obowiązek

Bez spisów, a raczej bez statystycznych danych, które podczas nich są zbierane, a potem analizowane, nie dałoby się zaplanować, ani prowadzić wielu działań instytucji niezbędnych do normalnego życia nas wszystkich.

Budżety, dotacje, plany zagospodarowania przestrzennego, plany oświatowe, programy NFZ, dotacje unijne, plany związane z infrastrukturą drogową i mnóstwo innych spraw, z których często nie zdajemy sobie sprawy, a które dotykają nas codziennie, byłoby praktycznie niemożliwych do zaplanowania bez danych spisowych.

Dlatego to niesamowicie ważne, by do spisu przystąpić i oczywiście podać w nim (pod groźbą kary) prawdziwe dane, które poza czysta analizą statystyczną nie będą nikomu dostępne.

Nikt, poza działalnością czysto spisową i statystyczną, łącznie z rządowymi agendami nie ma prawa wiedzieć i nie będzie wiedział, że przykładowy Kowalski ma M-4, a przykładowy Nowak zakończył edukację na szkole podstawowej.

Dlatego spisu nie ma się co bać, trzeba ten obowiązek dopełnić.

red

Kiedy można się spisać?

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

Jak można się spisać?

Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej lub wywiad z rachmistrzem.
Rachmistrz będzie dzwonił z numeru telefonu 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Rachmistrzowi nie możesz odmówić realizacji spisu.

Rachmistrzowie spisowi przeprowadzają wywiady bezpośrednie oraz wywiady telefoniczne.  Kontaktu ze strony rachmistrza mogą spodziewać się osoby, które dotychczas nie spisały się samodzielnie przez Internet lub telefon na infolinii spisowej. Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Oznacza to, że czas na samospis mamy do momentu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz.

Jeśli masz wątpliwości
Uruchomiona została infolinia spisową: 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora). Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

Pełny zakres informacji o Narodowym Spisie Powszechnym na stronie spis.gov.pl.