Szanowny panie burmistrzu, redakcja „Lokalnego Portalu Informacyjnego FORUM” dziękuje za czas poświęcony naszej gazecie na sesji Rady Miejskiej. W najśmielszych oczekiwaniach nie mogliśmy się spodziewać tak ognistej reklamy, jaką nam pan zrobił podczas obrad najważniejszego gremium w gminie.

Choć ustawa nakazuje zwoływanie sesji przynajmniej raz na kwartał, w gminie Torzym ta pierwsza w 2020 roku odbyła się dopiero 30 kwietnia/4maja (w całym powiecie sulęcińskim to jedyna gmina, która złamała ustawowy wymóg). Pierwsza część sesji, z powodów technicznych, nie była specjalnie udaną, tym bardziej wydawało się, że każda minuta tej drugiej jest niezwykle cenna. Co za miłe zaskoczenie – z tego drogocennego czasu blisko 20 minut zostało poświęcone „FORUM”! Mamy nadzieję, że nie zostanie nam za to wystawiony rachunek, bo z reguły za reklamę w „prime time” antenowym (a za taki możemy chyba uznać obrady najważniejszego gremium w gminie transmitowane na platformie YouTube) płaci się słono. Ale ponieważ nie umawialiśmy się na taką promocję, liczymy, że tym razem był to występ gratisowy.

Istniejemy na rynku prasowym niecałe cztery miesiące, a jak wnosimy ze słów wypowiedzianych pod naszym adresem, błyskawicznie staliśmy się medium naprawdę istotnym dla życia gminy i jej mieszkańców. Nawet sam pan burmistrz czyta, analizuje, zastanawia się, wyciąga wnioski, polemizuje. Super!

Polemizuje w sposób – z naszego punktu widzenia – niespecjalnie udany. Częściowo wyjaśniamy to w tekście obok, a tu dodamy tylko, że zarzut o niedochowanie rzetelności w informowaniu o tym, że „urząd nie jest przygotowany w kontekście pandemii” jest absurdalny w kontekście tego, że… 3 kwietnia (tak, tak – kwietnia!) wysłaliśmy na mailowe adresy i burmistrza, i urzędu kilka pytań dotyczących właśnie tej sytuacji. Po sygnałach od zaniepokojonych mieszkańców spytaliśmy między innymi:
* Jakie działania profilaktyczne w związku z zagrożeniem koronawirusem są planowane na terenie urzędu? Wobec mieszkańców i wobec pracowników.
* Czy pracownicy urzędu zostaną zaopatrzeni w podstawowe środki ochrony i dezynfekcji (maseczki, rękawiczki, płyny odkażające)?
Do dziś nie doczekaliśmy się odpowiedzi!

Ale to zupełnie na marginesie. Najistotniejsze dla nas jest to, że nawet szef gminy liczy się z naszym zdaniem, bo tak odczytujemy polemikę podczas sesji zorganizowanej za publiczne pieniądze. To właśnie podstawowa różnica – my swoje cele realizujemy ze środków własnych Stowarzyszenia Lokalne Forum Biznesu (którego źródła finansowania określone zostały w statucie), a burmistrz i podległe mu jednostki swoje działania podejmują za pieniądze podatników. I dziwienie się temu, że ktoś chce przyjrzeć się wnikliwie, jak te pieniądze są wydawane, jest całkowicie nie na miejscu. Każda władza pochodząca z wyboru i każda władza dysponująca publicznymi pieniędzmi z definicji musi z pokorą godzić się na patrzenie sobie na ręce.

Co będziemy konsekwentnie czynić, a o efektach tych poczynań regularnie informować mieszkańców. Polecamy się też łaskawej pamięci i liczymy, że jeszcze nie raz – także dzięki burmistrzowi – zagościmy na sesji Rady Miejskiej.

Redakcja