W momencie, gdy oddawaliśmy tę gazetę do druku, nie było jeszcze wiadomo, o dofinansowanie na jakie inwestycje zamierza Gmina Torzym wnioskować w drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. Usiłowali o to dopytywać radni Stonoga i Mielczarek podczas ostatniej sesji w 2021 roku, ale usłyszeli jedynie, że przeprowadzane będą konsultacje. Hasło to padło w momencie, gdy nabór gotowych wniosków… już został otwarty! Zważywszy także na fakt, że porządne przygotowanie solidnie udokumentowanego wniosku wymaga czasu, według nas tak późne zajęcie się sprawą jest oznaką co najmniej opieszałości.

Nabór wniosków trwa tylko do 15 lutego. Piszemy ten artykuł przed sesją Rady Miejskiej, którą zaplanowano na 26 stycznia z nadzieją, że podczas niej właśnie radni będą mogli zapoznać się z ostatecznymi planami i je zatwierdzić. No, chyba że wnioski zostaną złożone (zostały złożone?) bez konsultacji z przedstawicielami mieszkańców. – Będzie okazja, by państwo współdecydowali, jakie wnioski zostaną złożone – taka deklaracja padła z ust burmistrza w kierunku radnych, więc nie wyobrażamy sobie, by nie została dotrzymana. A czasu zostało raptem mniej więcej już tylko dwa tygodnie.

Program Inwestycji Strategicznych – o co chodzi?

W drugiej, pilotażowej edycji Programu Inwestycji Strategicznych uruchomiono dwa równoległe nabory wniosków. W naborze zwykłym – tak jak w pierwszej edycji – wnioski mogą składać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (JST). Dodatkowo, gminy popegeerowskie mogą składać wnioski także w równoległym naborze przeznaczonym tylko dla nich.

Wnioski można składać w 36 obszarach inwestycyjnych. Poziom dofinansowania może wynieść nawet do 95 proc. wartości inwestycji.

Dla samorządów i gmin popegeerowskich

W drugiej edycji programu największą szansę na dofinansowanie mają inwestycje w infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną, w źródła ciepła zeroemisyjnego i gospodarowanie odpadami.

Każda JST może złożyć 3 wnioski o dofinansowanie wg następujących wytycznych:

* Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

* Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł 

* Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 65 mln zł 

Złożenie wniosku o maksymalnej wartości dofinansowania w wysokości do 5 mln zł jest warunkiem koniecznym, aby samorząd mógł wnioskować także o wsparcie w pozostałych dwóch – wyższych limitach.

Gminy, powiaty, związki międzygminne i powiatowo-gminne, które Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zakwalifikował jako samorządy popegeerowskie, mogą równolegle składać wnioski w specjalnie dla nich przygotowanym naborze.

Wnioski mogą dotyczyć inwestycji z 36 obszarów gospodarki. Każda taka JST może złożyć dwa wnioski.

Dla gmin obowiązują limity:

* Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł

* Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

Dla powiatów, związków międzygminnych i powiatowo-gminnych obowiązują limity:

* Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł

* Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 8 mln zł

W naborze dla gmin popegeerowskich samorządy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 98 proc., oznacza to, że będą musiały wnieść tylko 2 proc wkładu własnego w inwestycję.

– Gminy, w których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne, mają szczególne potrzeby inwestycyjne i trudniej jest im sfinansować nawet mniejsze inwestycje. Dlatego w drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych uruchomiliśmy dla takich samorządów dodatkowy nabór, który pomoże wyrównywać ich szanse rozwojowe – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK – polskiego banku rozwoju.

Najpierw komisja, potem premier

Ten rządowy program wsparcia inwestycji samorządów realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego. JST składają wnioski w specjalnej aplikacji. Po zakończeniu naboru BGK przekazuje raport dla Komisji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja ta analizuje wnioski i przygotowuje rekomendację, na podstawie której Prezes Rady Ministrów decyduje o przyznaniu dofinansowania.

W zależności od czasu realizacji inwestycji, środki z programu są wypłacane w całości po jej zakończeniu lub w transzach po wykonaniu kolejnych etapów inwestycji. Mechanizm finansowania jest taki sam w naborze dla wszystkich JST i dla gmin popegeerowskich.

Wyniki naboru znane będą prawdopodobnie w kwietniu.

Wykorzystano materiały ze strony programu (bgk.pl)