Program „Dobry Start” inaczej zwany 300+ to dofinansowanie skierowane dla rodzin z dziećmi uczącymi się (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej i studentów). Świadczenie to jest dostępne niezależne od dochodu.

15 czerwca tego roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Zgodnie z nimi od 1 lipca realizacją programu począwszy od ustalenia prawa do świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 będzie realizował  Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Siłą rzeczy od 1 lipca Ośrodek Pomocy Społecznej nie są już podmiotami właściwymi do składania i rozpatrywania wniosków do świadczenia „Dobry Start”.

Wnioski  drogą online  można składać (tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada) przez: * portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/

* bankowość elektroniczną

* lub portal PUE ZUS.

Co ważne, złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce (w przedszkolu lub szkole). Program „Dobry Start” nie obejmuje również studentów.