Jeśli prowadzisz mikro, małe albo średnie przedsiębiorstwo nie jesteś pozbawiony pomocy w przypadku, gdy urzędy wydają dla ciebie niekorzystne decyzje. Możesz jej szukać u Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Chcesz się rozwijać, ale urząd wydał niekorzystną dla ciebie decyzję? A może uważasz, że urzędnicy niesprawiedliwie nałożyli na ciebie kary finansowe? Między innymi właśnie w takich sytuacjach masz prawo zwrócić się o pomoc do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Ważne zastrzeżenie – Rzecznik MŚP nie ingeruje w spory między przedsiębiorcami i o tym trzeba pamiętać. To nie jest instytucja z kompetencjami sądu czy rozstrzygania sporów biznesowych.

Instytucja Rzecznika MŚP została stworzona z myślą o pomocy przedsiębiorcom wtedy, gdy dochodzi do ich sporów z urzędami i instytucjami administracji państwowej. Nie zostają pozostawieni sami sobie, nie muszą wtedy od razu szukać drogi sądowej. Łatwiej, szybciej i – co przecież nie bez znaczenia – spróbować zgłosić sprawę do Rzecznika MŚP.

W jakich sprawach Rzecznik pomoże

Podkreślmy raz jeszcze – Rzecznik MŚP zajmuje się ochroną mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców. Rzecznik może występować w sprawach między przedsiębiorcą a urzędem, przedsiębiorcą a samorządem lokalnym, bądź przedsiębiorcą a instytucją państwową.

Z pomocy Rzecznika MŚP możesz skorzystać np. gdy:

* urząd wydał niekorzystną decyzję, zakazującą ci np. rozwijania działalności;

* urząd niesprawiedliwie uznał cię winnym jakichś uchybień i nałożył karę;

* urząd odmówił ci wpisu do rejestru działalności regulowanej, chociaż spełniasz wszystkie warunki.

Kto może się zgłaszać po pomoc

Możesz zgłosić się do Rzecznika z wnioskiem o pomoc we własnej sprawie, jeśli spełniasz dwa warunki:

* jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą;

* sprawa, którą zgłaszasz dotyczy postępowania przed organem administracji publicznej, organizacją lub instytucją publiczną;

* do Rzecznika swoje sprawy mogą zgłaszać także organizacje przedsiębiorców.

Kiedy można zgłosić sprawę

Swoją sprawę do Rzecznika MŚP można zgłosić w dowolnym momencie. Wtedy, gdy uznamy, że taka pomoc jest potrzebna, no i oczywiście mamy podstawy do tego, by o ingerencję Rzecznika prosić.

Jak zgłaszać sprawy

Sprawy można kierować do:

* oddziałów terenowych Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (w przypadku przedsiębiorców z województwa lubuskiego odpowiedni oddział mieści się w Poznaniu);

* bezpośrednio do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Wnioski można składać na trzy różne sposoby:

PO PIERWSZE – poprzez stosowny kreator wniosku online (pod adresem: www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0704_00) na Biznes.gov.pl (nie musisz pobierać i drukować wniosku, wystarczy Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny; odpowiedź otrzymasz na Biznes.gov.pl);

PO DRUGIE – pobierając wniosek papierowy (do pobrania na: www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/) i przesyłając go mailowo na adres: wnioski@rzecznikmsp.gov.pl lub biuro@rzecznikmsp.gov.pl;

PO TRZECIE – pobierając wniosek papierowy, drukując go i dostarczając osobiście lub listownie do biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, tel.: 22 123 70 70 lub do oddziału terenowego właściwego dla twojej siedziby: w przypadku naszego województwa – oddział terenowy w Poznaniu (województwo dolnośląskie, lubuskie, opolskie i wielkopolskie): ul. Wielka 20, 61-774 Poznań, tel. kom: 726 726 830, e-mail: poznan@rzecznikmsp.gov.pl.

Ile trzeba czekać?

Nie dłużej niż miesiąc na podjęcie czynności przez Rzecznika. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Przykład działalności Rzecznika MŚP

Rzecznik MŚP wystąpił w obronie przedsiębiorcy, który zgłosił przewóz drogowy oleju napędowego. Biznesmen dopełnił wszystkich formalności, jednak zapomniał podać w zgłoszeniu przewozu numeru zezwolenia (choć je posiadał). Urząd celno-skarbowy nie wziął tego pod uwagę i ukarał przedsiębiorcę karą 5 tys. zł. W postępowanie włączył się Rzecznik MŚP wskazując, że przewóz odbył się legalnie, a brak numeru zezwolenia nie jest powodem do wymierzenia kary. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, do którego wniesiono odwołanie w tej sprawie, zgodził się z opinią Rzecznika i odstąpił od wymierzenia kary.