Analiza rachunku za energię elektryczną może sprawić nie lada kłopot  – niezrozumiałe pozycje, kwoty i rozbudowane tabele składają się w jedno – kwotę do zapłaty. Ale czy zastanawiałeś się, za co konkretnie płacisz, albo jak zmieni się Twój rachunek za prąd po założeniu instalacji fotowoltaicznej?

Odczytując standardowy rachunek za prąd zazwyczaj zwracamy uwagę głównie na rozliczenie za okres korzystania z energii oraz prognozę sprzedaży z wyszczególnionymi kwotami do zapłaty w najbliższym czasie. Nie przykładamy większej wagi do stałych elementów każdej faktury, jakimi są opłaty na rzecz sprzedawcy i dystrybutora.

Wśród nich możemy znaleźć opłaty stałe – niezależne od zużycia energii takie jak:

* opłata handlowa – opłata stała, która pokrywa koszty wystawiania przez zakład energetyczny faktur i rachunków za prąd oraz inne koszty administracyjne, jej wartość zwykle nie przekracza kilkunastu złotych,

* opłata przejściowa – wyrażona w zł/miesiąc, obowiązują trzy stawki zależne od rocznego poziomu zużycia energii, opłacana również przez prosumenta

* opłata abonamentowa – opłata za odczyt licznika i jego kontroli, tym mniejsza, im dłuższy jest okres rozliczeniowy, opłacana również przez prosumenta

*opłata stała sieciowa – opłata za korzystanie z sieci, niezależna od tego, ile zostało pobrane energii, opłacana również przez prosumenta

oraz opłaty zmienne – zależne od zużycia: 

* opłata zmienna sieciowa – opłata za korzystanie z sieci w określonym czasie, im więcej korzystamy (czyli im dłużej pobieramy energię) tym jest większa,

* opłata jakościowa – opłata po prostu za korzystanie z sieci, jej wysokość zależy od kosztów utrzymania systemu energetycznego, modernizacji sieci itp.,

* opłata OZE – związana jest  z ustawą o odnawialnych źródłach energii,

* opłata mocowa – opłata za gotowość do zabezpieczenia dostarczania prądu, ma zapewnić stałe dostawy prądu. W przypadku gospodarstw domowych opłata mocowa jest stawką miesięczną, zależną od rocznego zużycia energii elektrycznej i płatną za punkt poboru energii.

Opłaty które zostaną na Twoim rachunku prosumenta to opłata mocowa, przejściowa, abonamentowa i sieciowa stała.

Rachunek za prąd przed i po montażu instalacji fotowoltaicznej – różnice

Jeśli zostałeś właścicielem elektrowni słonecznej, na pewno zauważyłeś, że Twoja faktura różni się od tej, którą do tej pory znałeś. Po zainstalowaniu dobrze dobranej instalacji Twój rachunek sprowadza się do niewielkich opłat stałych na rzecz operatora wynoszących od kilku do maksymalnie kilkunastu złotych miesięcznie. 

W przypadku prosumenta na rachunku za prąd pojawiają się  dane dotyczące odczytów z licznika na początku i na końcu okresu rozliczeniowego oraz suma pobranej i wprowadzonej do sieci energii.

W szczególności powinny zainteresować Cię takie pozycje jak:

* energia czynna pobrana – jest to ilość energii, którą pobrałeś z sieci do zasilania urządzeń w swoim domu, w momencie gdy Twoja instalacja nie pracowała lub potrzebowałeś jej więcej niż w danym momencie produkowała instalacja,

* energia czynna oddana – ilość energii wyprodukowanej przez instalację, która nie została wykorzystana na bieżące potrzeby i trafiła do sieci,

* saldo energii – wyliczenie wartości zużytej i wyprodukowanej energii elektrycznej w oparciu o dokonane odczyty licznika z uwzględnieniem bilansowania,

* magazyn energii – w tym miejscu znajdziesz informacje o tym, ile energii możesz wykorzystać przez kolejne 365 dni.

Rachunek za prąd – okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy jest to czas między dwoma kolejnymi odczytami licznika, które służą do rozliczenia się. Zazwyczaj sprzedawcy oferują do wyboru jedno-, dwu-, sześcio-  lub dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy.

Dla prosumenta najkorzystniejszym okresem na rozliczenie energii będzie półroczny lub nawet roczny. Dlaczego? Ilość wyprodukowanej energii przez panele fotowoltaiczne zmienia się w ciągu całego roku – w miesiącach letnich produkowane są nadwyżki energii, które magazynowane są w sieci i które można odebrać w miesiącach niższej produkcji. Od  momentu wprowadzenia energii do sieci właściciel mikroinstalacji ma rok na rozliczenie nadwyżki. 

Należy pamiętać, że im im krótszy okres rozliczeniowy, tym wyższa może być opłata abonamentowa związana z koniecznością częstszego odczytywania licznika.

Rachunek za prąd – co ile przychodzi?

Częstotliwość otrzymywania rachunków za prąd związania jest z okresem rozliczeniowym, jednak nie oznacza to, że mając roczny okres dostaniemy jeden rachunek. W przypadku okresów rozliczeniowych dłuższych niż miesiąc będziemy otrzymywali fakturę częściej, niż trwa okres rozliczeniowy, na podstawie tak zwanego prognozowanego zużycia prądu.

Rachunek prognozowany

Prognozę wylicza się na podstawie opłat za energię elektryczną z poprzedniego roku. Co to oznacza dla prosumentów? Rachunek pierwszy rok po założeniu instalacji fotowoltaicznej może być zawyżony względem rzeczywistego zużycia. Rachunek prognozowany nie uwzględnia bowiem energii, którą produkuje instalacja fotowoltaiczna. 

W takiej sytuacji prosument może:

* opłacać faktury, a nadpłata, zostanie przekazana na poczet przyszłych rachunków,

* po okresie rozliczeniowym złożyć wniosek do operatora o zwrot nadpłaty,

* złożyć wniosek do zakładu energetycznego o zmniejszenie wysokości prognozowanych faktur wyłącznie do opłat stałych (abonamentowych), a dopiero na koniec okresu rozliczeniowego uiścić ewentualną dopłatę.

Fotowoltaika obniża rachunek za prąd

Efektywnie dobrana instalacja fotowoltaiczna generuje ogromne oszczędności. Dzięki nowoczesnej technologii jesteśmy w stanie pokryć praktycznie 100% rocznego zapotrzebowania na prąd. Jesienią i zimą, kiedy słońca jest mniej, wykorzystujemy nadwyżki energii wyprodukowanej w miesiącach o większym natężeniu promieniowania. Rachunek za prąd po montażu instalacji fotowoltaicznej może wynieść jedynie kilka-kilkanaście złotych za miesiąc. Cena fotowoltaiki spłaca się w kilka lat. Instalacja zaś generuje oszczędności przez kilkadziesiąt lat. Po zainstalowaniu fotowoltaiki kwotę na fakturze tworzą głównie opłaty które ponosimy na rzecz sprzedawcy czy dystrybutora.

Źródło: columbusenergy.pl