Przypominamy, że od 1 lipca wejdą nowe zasady i stawki opłat za śmieci. Najistotniejsza zmiana to… PODWYŻKA – do 52 zł/m-c od mieszkańca za odpady niesegregowane (podwyżka 370% w stosunku do lipca 2019) i do 26 zł/m-c od mieszkańca za odpady segregowane (podwyżka 300% w stosunku do lipca 2019). Bardzo ważna zmiana dotyczy rodzin wielodzietnych. Zniknie specjalna stawka dla gospodarstw powyżej 4 osób, ale za to wprowadzona zostanie zniżka dla korzystających z Karty Dużej Rodziny.

Ostatecznie będzie to „zwolnienie z części opłaty w wysokości 30 złotych”. Piszemy ostatecznie, bowiem w uchwale przyjętej na sesji Rady Miejskiej 4 maja br. mowa była o uldze wysokości 20%, ale ten zapis został podważony przez Regionalną Izbę Obrachunkową jako „istotnie naruszający” zapisy ustawy śmieciowej (potocznie mówiąc).
Podczas sesji w ostatni piątek maja radni przegłosowali więc zmieniony przepis mówiący właśnie o zwolnieniu wysokości 30 złotych.
Tak czy siak – na pewno polecamy złożenie wniosku o założenie Karty Dużej Rodziny, jeśli jej ktoś jeszcze nie ma. Można go pobrać choćby u nas:

Ważna uwaga – karta obejmuje także np. rodziców, którzy wychowali troje lub więcej dzieci – a w tym przypadku ulga śmieciowa może być naprawdę istotną!

Inną zmianą wprowadzoną podczas sesji 29 maja jest wysokość i zasada przyznawania zwolnienia z części opłaty za odpady komunalne w przypadku tych gospodarstw, które mają własne kompostowniki. Ostatecznie będzie to 5 złotych zwolnienia dla właściciela nieruchomości, a nie 1 złotych od mieszkańca – jak błędnie zostało to zapisane w uchwale z 4 maja. Tutaj także interweniowała Regionalna Izba Obrachunkowa, według której uchwała z 4 maja w tym punkcie naruszyła zapisy „ustawy śmieciowej”.

Przy okazji przypominamy, że od 1 lipca dla mieszkańców gminy nie będzie dostępny torzymski PSZOK, a odpady dotychczas do niego dostarczane trzeba będzie wywozić do Długoszyna. Pisaliśmy o tym szerzej TUTAJ.

A także, że przedsiębiorcy z gminy niejako „wypadają” z systemu i sami muszą zadbać o podpisanie umów na wywóz śmieci.