Blisko 300 tysięcy złotych umorzeń podatkowych dostała w 2021 roku spółka kierująca Majalandem od burmistrza Stanulewicza. To największy w naszej gminie beneficjent sytuacji związanej z ulgami czasu COVID.

Niedawna kontrola Najwyżej Izby Kontroli w Gminie Torzym, o której niedawno pisaliśmy, wśród licznych niedociągnięć wytknęła między innymi burmistrzowi i kierowanemu przez niego urzędowi nierealizowanie obowiązku podawania do publicznej wiadomości wykazów, komu udzielono ulg podatkowych. Między innymi stosowne wykazy osób i podmiotów, którym udzielono, ulg nie zostały opublikowane na BIP gminy Torzym.

Na BIP wykazów tych próżno szukać, a przynajmniej my ich nie znaleźliśmy, choć szukaliśmy wnikliwie. Cóż, aż nam się wierzyć nie chce, by jednostki nadzorowane przez burmistrza w tak ewidentny sposób zlekceważyły wskazania NIK, więc może jednak gdzieś są. Do poszukiwań jeszcze wrócimy.

Tak czy owak, wykazy, komu udzielono ulg za rok 2021, przynajmniej „zawisły” w Gminie. I stąd możemy się dowiedzieć, że za 2021 rok udzielono w sumie umorzeń na łączną kwotę 494 587,22 złotych.

Na liście widnieje 18 pozycji – osób fizycznych bądź firm, ale zdecydowana większość umorzeń dotyczy trzech podmiotów:

* Majalandu – na 289 408 złotych;

* PORT 2000 – na 65 600 złotych;

* ZGKiM – na 48 496 złotych.

Wszystkie te umorzenia dotyczą podatku od nieruchomości i – jak widać – stanowią 80 procent całości.

To w jakiś sposób koresponduje ze wskazaniami NIK, z którego raportu wynika, że w latach 2018–2021 (I połowa roku) 60 podatników miało udzieloną ulgę więcej niż jeden raz. Z tej grupy 24 podatników od trzech do nawet 9 razy. Siłą rzeczy, więcej udzielonych ulg z reguły oznacza też wyższe kwoty.

Z raportu NIK wynika też, że rekordowym pod względem ulg podatkowych pozostaje rok 2020 – wtedy burmistrz wydał 59 decyzji (dla 43 podatników) na kwotę 525,0 tys. zł.