Starostwo powiatowe w Sulęcinie informuje, że do 31 grudnia 2022 r. na terenie poligonu Wędrzyn odbywać się będą ćwiczenia wojsk o dużym nasileniu. Strzelania i ćwiczenia odbywać się będą w systemie ciągłym przez całą dobę od poniedziałku do soboty. W związku z powyższym w w/w dniach  obowiązuje kategoryczny zakaz wstępu na teren poligonu, zgodnie z Zarządzeniem Szefa Inspektoratu Szkolenia – Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr20/szkol. z dnia 28 luty 1995 r. Teren poligonu jest oznakowany tablicami „TEREN WOJSKOWY WSTĘP WZBRONIONY”, „STÓJ OSTRE STRZELANIA WEJŚCIE GROZI ŚMIERCIĄ”.

Główne zdjęcie wojsko-polskie.pl

* Obowiązuje kategoryczny zakaz wstępu i przebywania na poligonie osobom cywilnym w celu zbierania jagód, owoców, łowienia ryb, kąpieli w jeziorach oraz przechodzenia i przejazdu przez teren poligonu różnymi pojazdami, zbierania niewybuchów, niewypałów, nie zużytej amunicji, łusek i innych materiałów niebezpiecznych itp.

* W przypadku odnalezienia przez osoby które uzyskały zgodę na wejście na teren poligonu niewybuchów, niewypałów, miejsca znalezienia należy w sposób widoczny oznaczyć, a powyższy fakt należy zgłosić do Oficera Dyżurnego Komendy Poligonu.

* W przypadku odnalezienia niewybuchu poza terenem poligonu fakt ten należy zgłosić do najbliższego Komisariatu Policji.