Od 25 sierpnia wypłacana jest czternasta emerytura. Niestety, jak pokazuje policyjne doświadczenie, wypłata tak zwanych „czternastek” może okazać się sposobnością dla przestępczej działalności oszustów. Trzeba podkreślić, że świadczenia wypłacane są z urzędu. Oznacza to, że osoby uprawnione do otrzymania 14-stej emerytury nie muszą składać żadnego wniosku.

Sporem grupie osób „czternastki” wypłacane będą w terminach wrześniowych. Z kolei osoby pobierające świadczenia rolnicze (rzadziej niż raz na miesiąc) otrzymają „czternastkę” w październiku.

Policja przestrzega, że istnieje duże zagrożenie, że fakt ten zechcą wykorzystać oszuści żerujący na niewiedzy i nieświadomości osób starszych.

Seniorze, pamiętaj, tak zwana „czternastka” jest świadczeniem wypłacanym z urzędu. Oznacza to, że osoby uprawnione do otrzymania wypłat nie muszą składać żadnego wniosku. Pieniądze otrzymacie Państwo w takiej formie, w jakiej dotychczas otrzymywaliście renty czy też emerytury. Jeśli ktokolwiek skontaktuje się z Państwem informując, że do otrzymania świadczenia niezbędne jest wypełnienie dokumentów, to sygnał, że po drugiej stronie znajduje się oszust chcący przejąć pieniądze. Proszę również nie dawać wiary informacjom, że Państwa pieniądze są zagrożone i należy je natychmiast wypłacić z konta, aby nie wpadły w niepowołane ręce – nawet jeśli nasz rozmówca podaje się za policjanta.

UWAGA: Policja, nigdy nie kontaktuje się z Państwem prosząc o jakąkolwiek wypłatę gotówki czy też przelewy bankowe. To jeden ze sposobów działania oszustów, podszywających się pod instytucje zaufania społecznego. Ta sama sytuacja dotyczy próby kontaktu ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeszcze raz podkreślamy, ZUS nie będzie prosił Państwa o składanie jakichkolwiek wniosków o wypłatę 14-stej emerytury, jak również o wykonanie jakichkolwiek dodatkowych operacji finansowych.

Źródło: KPP Sulęcin