W wyniku zmiany przepisów prawa od 2013 roku w Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy. Bywa jednak, że również właściciele takich dokumentów wystawionych przed 2013 rokiem jeszcze wtedy na czas nieokreślony tracą te uprawnienia. Taką sytuację opisał nam jeden z naszych czytelników…

– Błędna interpretacja przepisów przez starostwa powiatowe doprowadziła do tego, że po 2013 roku osoby pierwotnie posiadające uprawnienia prawa jazdy na czas nieokreślony uprawnienia te tracą i dostają prawo jedynie na okres 15 lat. By tak się stało, wystarczy, by ktokolwiek wystąpił do starostwa powiatowego o zmianę materialno-techniczną, np. zmianę adresu zamieszkania czy wpis nowej kategorii prawa jazdy. Zwykła, zdawało by się, czynność pozbawia jednak daną osobę uprawnienia ważności dokumentu „na czas nieokreślony”. W 2014 roku wystąpiłem o zmianę zapisu dot. adresu zamieszkania i stało się… Ważność mojego uprawnienia wpisano do roku 2029, a wcześniej dokument był wydany na czas nieokreślony – zauważa nasz czytelnik.

Oczywiście sytuacja nie jest odosobniona. Starostwa wręcz obligatoryjnie wpisują w nowych dokumentach ważność 15 lat, nawet jeśli kierowca zdawał egzamin przed 2013 roku, kiedy to w życie weszły ograniczenia czasowe, i mimo tego, że pierwotnie miał wpisane uprawnienia na czas nieokreślony.

– Ustawodawca zlikwidował możliwość wydawania prawa jazdy o charakterze bezterminowym. Te przepisy rodzą duże kontrowersje, bo pojawia się kwestia prawa nabytego. Jeśli oczekujemy na nowy blankiet prawa jazdy, np. po zgubieniu starego, nowy dokument będzie wydany na czas określony. Część obywateli zaskarża to, bo uważają, że skoro mieli wydane prawo jazdy na czas nieokreślony i chcą otrzymać nowy blankiet, to nie powinno zabierać im się tego, co już nabyli w sensie prawnym – mówi nam adwokat Patryk Siemaszko, który stara się regularnie wyjaśniać kwestie prawne naszym czytelnikom.

Wiele osób decyduje się wystąpić na drogę sądową i jak do tej pory takie działania w dużej mierze przynosiły zamierzony skutek. Jednak sytuacja zaczyna się powoli zmieniać, a już wkrótce wszystkie bezterminowe prawa jazdy odejdą do lamusa.

– Lwia część starostw i duża część sądów przyjmuje, że teraz faktycznie możliwe jest wydanie dokumentu tylko wskazującego na określony czas uprawnień. Rozporządzenie w tym zakresie również zostało wydane. Mówi o tym, że prawa jazdy wydane przed rokiem 2013 będą wymieniane na prawo jazdy z określonym czasem ważności w przedziale czasowym maksymalnie do 2033 roku. – dodaje adwokat Patryk Siemaszko.

Na razie można więc walczyć o bezterminowe prawo jazdy (o ile takie uprawnienia uzyskaliśmy przed 2013 rokiem), ale docelowo od 2033 już wszyscy będą posiadać dokumenty wydane na czas określony.