Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą 9 czerwca 2024. Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat, ma prawo głosować. Przy spełnieniu określonych warunków można również głosować będąc poza granicami kraju. W naszym kraju wybierzemy 53 europosłów w 13 okręgach wyborczych. Województwa lubuskie i zachodniopomorskie tworzą jeden okręg. Co ciekawe, wybory do Parlamentu Europejskiego nie mają jednej daty we wszystkich krajach Unii.

W sumie Europejczycy wyłonią 720 europosłów, a uprawnionych do głosowania jest przeszło 373 mln obywateli państw członkowskich. Wybory do PE są bezpośrednie i proporcjonalne, co oznacza, że pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów będzie miał kandydat, który z danej listy wyborczej otrzyma największą liczbę głosów.

Głosujemy stawiając tylko jeden znak X na wybranej przez nas liście, przy jednym z kadydatów. Nasz głos zostanie zaliczony właśnie na tę listę i na tego kandydata.
Po zakończonym głosowaniu miejsca w Parlamencie Europejskim przypadające Polsce zostaną podzielone proporcjonalnie między te komitety wyborcze, które przekroczyły limit 5 procent oddanych na nie głosów.
Jest to podobna zasada, jaka obowiązywała ostatnio na przykład przy wyborach do rad powiatowych.

Na co zwrócić uwagę

Każdy z obywateli, który jest ujęty w spisie wyborców, w dniu obywania się wyborów do PE głosowania otrzyma stosowną kartę do głosowania. Każda z nich powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej oraz zawierać wydrukowany odcisk pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej.

Na kartach do głosowania znajdą się nazwy lub skróty nazw komitetów wyborczych oraz nazwiska kandydatów, którzy ubiegają się o mandat europosła.

Tylko jeden znak X

Aby oddać ważny głos w wyborach do PE, należy znaleźć listę kandydatów, na którą chce się zagłosować, a następnie konkretnego kandydata. Na karcie do głosowania należy postawić znak „X” w kratce, która znajduje się obok nazwiska danego kandydata. Wskazany znak można postawić tylko przy jednym nazwisku. Wszelkie odstępstwa (m.in. brak „X” lub kilka znaków) sprawią, że głos traci ważność.

Jeżeli przez przypadek — np. na skutek stresu, pośpiechu — nad samą kartą do głosowania ktoś będzie miał wątpliwości, wówczas może skorzystać z informacji, która znajduje się na samej karcie. Ponadto radą służą także członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej.

Niekoniecznie w miejscu zamieszkania

W wyborach do Parlamentu Europejskiego możemy głosować poza swoim miejscem zamieszkania, jednak musimy mieć wtedy ze sobą zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie takie możemy uzyskać w dowolnym urzędzie gminy lub miasta. Możemy wtedy oddać głos w dowolnym lokalu wyborczym w kraju bądź poza jego granicami. Wydanie zaświadczenia jest bezpłatne. Musimy mieć przy sobie jedynie ważny dowód osobisty bądź paszport.
Drugą opcją jest zmiana jednorazowego miejsca głosowania. Jeśli wiemy, że w dniu wyborów będziemy przebywać w konkretnym miejscu, które nie jest bliskie naszemu adresowi zameldowania, możemy dopisać się tam do listy wyborców. Wniosek można złożyć elektronicznie (logowanie profilem zaufanym na gov.pl lub aplikacja mObywatel) albo w urzędzie gminy bądź miasta (tam gdzie będziemy przebywać w dniu wyborów). Ta opcja też jest bezpłatna.

Trzeba to uczynić najpóźniej trzy dni przed wyborami. Oznacza to, że w przypadku tegorocznych wyborów do europarlamentu czas mamy do 6 czerwca.

Numery list

W naszym okręgu wyborczym poszczególne komitety dostały następujące numery list:

1 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
2 – KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
3 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE
4 – KOMITET WYBORCZY POLEXIT
5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
6 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
7 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ