Przeliczanie emerytur

Przeliczanie emerytur

Od 2022 r. o ponowne przeliczenie emerytury można wnioskować tylko raz w roku. Formularz, który jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej ZUS, należy złożyć osobiście lub drogą elektroniczną. Prawo do ponownego przeliczenia emerytury przysługuje tym, którzy: *...
Zmienia się DPS Tursk

Zmienia się DPS Tursk

Najważniejsze, trwające na terenie naszego powiatu inwestycje pod koniec 2022 roku to: * termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tursku, * budowa nowej oczyszczalni ścieków w DPS Tursk, * budowa farmy fotowoltaicznej w Szpitalu Powiatowym, * budowa boiska...
Gazeta to wasz głos

Gazeta to wasz głos

Stowarzyszenie Lokalne Forum Biznesu, wydawca gazety FORUM, ma status organizacji pożytku publicznego. To znaczy, że każdy każdy płacący podatki i rozliczający PIT może właśnie na Stowarzyszenie przekazać 1,5 procent podatku. Stowarzyszenie Lokalne Forum Biznesu od...
Wstąp do Policji

Wstąp do Policji

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego (artykuł 1 ustęp 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji). Policja, jako ogólnopolski pracodawca,...