Zwrot VAT za paliwa gazowe

Zwrot VAT za paliwa gazowe

Jest dostępny wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. – poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej BIP Ministerstwa Klimatu i Środowiska (bip.mos.gov.pl). Jak...