Zbliża się sezon grzewczy, a to oznacza czas, gdy niestety rośnie zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla, potocznie zwanym czadem. Ten „cichy zabójca”, jak go się określa – bowiem najczęściej zabija w domu, we własnym łóżku, rokrocznie w Polsce jest winny śmierci kilkudziesięciu osób i tysiącom interwencji straży pożarnej oraz służb medycznych.

Tlenek węgla (CO), potocznie zwany czadem, jest bezbarwnym, bezwonnym, silnie trującym gazem, nieco lżejszym od powietrza. Powstaje w wyniku niepełnego spalania (przy niedostatecznym dopływie tlenu) substancji organicznych i nieorganicznych m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy.

Bez urządzenia – nie wykryjesz

Jednym zdaniem – mamy z nim do czynienia w zasadzie wszędzie i wszyscy, problem w tym, by jego stężenie nie przekroczyło dopuszczalnych norm. Albo inaczej – byśmy wiedzieli, kiedy jego stężenie przekracza dopuszczalne normy. Wtedy bowiem staje się śmiertelnie niebezpieczny.

Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to:

* kominki,

* gazowe podgrzewacze wody,

* piece węglowe,

* piece gazowe lub olejowe

* kuchnie gazowe.

Zagrożeniem jest nie tylko brak dopływu powietrza, ale też nieprawidłowy odpływ spalin. W związku z tym groźne są zapchane lub nieszczelne przewody kominowe oraz uszkodzone połączenia między kominami i piecami.

Zwykle tlenek węgla – o ile ktoś nie dysponuje odpowiednim czujnikiem czadu – pozostaje niewykrywalny, dopóki nie dojdzie do uszkodzenia narządów czy śmierci. Ciężkie zatrucie CO może spowodować zaburzenia wielonarządowe, często wymagające przyjęcia do oddziału intensywnej opieki medycznej.

Objawy? Czasem jak grypa!

Objawy zatrucia tlenkiem węgla są niespecyficzne i ich nasilenie może być od łagodnych, takich jak ból głowy, brak energii, aż do ciężkich, takich jak śpiączka, depresja oddechowa, zaburzenia czynności serca, a nawet śmierć. Często zdarza się, że objawy podtrucia czadem są mylone z objawami… grypy.

Tlenek węgla jest śmiertelną trucizną dla organizmu człowieka oraz każdego innego, który używa hemoglobiny do transportu tlenu. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną ok. 300 razy szybciej niż tlen, blokując tym samym dopływ tlenu do organizmu.

OBJAWY ZATRUCIA

* Lekkie zatrucie: lekki ból głowy, mdłości, wymioty, osłabienie – często określane jako „grypo-podobne objawy”.

* Średnie zatrucie: nasilający się ból głowy, senność, zaburzenia świadomości i równowagi, przyspieszenie i zaburzenia rytmu serca.

* Ciężkie zatrucie: utrata przytomności, konwulsje, zaburzenia kardiologiczne i oddechowe. Nieodwracalne zmiany, których następstwem jest śmierć.

TRUCIZNA, KTÓRA SIĘ KUMULUJE

Tlenek węgla jest trucizną kumulującą się w organizmie! Przebywanie przez krótki czas w pomieszczeniach o wysokim stężeniu CO jak i zarówno przez dłuższy czas w pomieszczeniach o niskim stężeniu CO, może wywołać nieodwracalne zmiany w organizmie.