17 sierpnia weszły w życie przepisy nowego rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o tak zwany dodatek węglowy. Od tej pory gospodarstwa domowe mogą przystąpić do wnioskowania w gminie o wypłatę trzech tysięcy złotych na zakup węgla. Wnioski można donieść osobiście do urzędu gminy, ale można wysłać też listem poleconym (pamiętajmy o potwierdzeniu odbioru).

– Polacy, którzy używają węgla jako surowca do ogrzewania swojego gospodarstwa domowego mogą składać wnioski w swojej gminie i otrzymać rządowe wsparcia w wysokości trzech tysięcy złotych – poinformowała w połowie sierpnia Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska Polski.

My sprawdziliśmy w jaki sposób można złożyć wniosek. Cała procedura jest dość prosta. Wnioski można pobrać ze strony gminy Torzym, ale także na przykład z rządowego portalu gov.pl pod dokładnym adresem: gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy.

Jak wypełnić wniosek

Według informacji zawartych na stronie, należy zrobić kilka kroków, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy:

* Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.

* Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.

* Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.

* Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy – to ważne – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.

* Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

* Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł

Osobiście, listem lub online

O rządowe dofinansowanie na węgiel oczywiście mogą starać się również mieszkańcy gminy Torzym. Wnioski o dodatek węglowy oraz deklaracje dotyczące źródeł ciepła przyjmowane są w torzymskim Urzędzie Miasta i Gminy w godzinach 8:00-13:30.

To dziwna regulacja, bo ktoś, kto pracuje, nie ma szans w tych godzinach dostarczyć pismo do urzędu. Nie po raz pierwszy w Torzymiu wygoda i komfort mieszkańców wcale nie są na pierwszym miejscu. Jak można mniemać, ważniejsza jest wygoda urzędników.

Na szczęście wnioski niekoniecznie trzeba dostarczać osobiście. Można je także wysłać pocztą (list polecony najlepiej z potwierdzeniem odbioru). Można też złożyć online przez e-PUAP? Należy zalogować się do portalu e-PUAP, następnie wybrać z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Wybrać adres odpowiedniego urzędu, rodzaj pisma, załączyć wniosek, podpisać go elektronicznie i wysłać.

WARTO WIEDZIEĆ

Dodatek węglowy przysługuje tym, którzy węgiel spalają w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

* Nie ma przy tym kryterium dochodowego.

* Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.

* Dodatek węglowy będzie wyłączony spod egzekucji i zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie trzeba go będzie także uwzględniać przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.

Podkreśla się, że nowe regulacje mają na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału.

Według projektodawców wsparcie finansowe w postaci dodatku węglowego wspomoże budżety domowe oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego. Na wypłatę dodatku węglowego rząd przeznaczy ok. 11,5 mld zł.

red