Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie grantowym „DZIAŁAJ LOKALNIE 2024”.

Konkurs przeznaczony jest dla organizacji i instytucji, jak również grup nieformalnych mających siedzibę na terenie gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Krzeszyce, Lubniewice, Lubiszyn, Ośno Lubuskie, Santok, Sulęcin, Torzym.

Wnioski można składać w generatorze od 15 maja 2024 r. do 16 czerwca 2024 r. wyłącznie przez GENERATOR wniosków na stronie https://generatorspoleczny.pl

Termin realizacji projektów od 1.07.02024 r. do 31.12.2024 r.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu DL Ilona Wojciechowska.

Tradycyjnie wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia jak również wpływają na przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Mile widziane będą działania inspirujące integrację ludności ukraińskiej ze społecznością lokalną.