Jeśli nie do końca orientujecie się, jak działa fotowoltaika i macie kilka pytań związanych z fotowoltaiką, ten tekst jest właśnie dla was. Poniżej wyjaśniamy najbardziej podstawowe kwestie.

Co to są panele fotowoltaiczne?
Ogniwa fotowoltaiczne to płytki krzemowe, które zamieniają promienie światła na ener­gię elektryczną. Krzem – mały pierwiastek o dużej mocy, zbiera i przetwarza promienie światła z całej powierzchni paneli. Inwer­ter (inaczej falownik) zamienia prąd stały wyprodukowanego przez panele słoneczne na prąd zmienny, który możesz wykorzy­stać w domu, a nadwyżkę przesłać do sieci energetycznej.

Ile ogniwa produkują prądu?
Roczny uzysk energii to 1000 kWh z 1 kWp, ale wiele zależy od umiejscowienia i nasło­necznienia paneli.

Co to jest 1 kWp?
Kilowat o peak – kWp to moc szczytowa, czyli maksymalna, z jaką pracują panele sło­neczne. Moc kWp określa się w warunkach testowych, przy optymalnym nasłonecznie­niu – 1000 W/m2 i temperaturze modułu fotowoltaicznego na poziomie 25°C.

Ile energii można uzyskać z 1 kWp?
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 kWp może dostarczać w ciągu roku ok. 900-980 kWh energii elektrycznej.

Czy energia jest produkowana, gdy nie ma słońca?
Panele produkują energię przez cały rok, niezależnie od pogody, jednak z oczywi­stych powodów najbardziej wydajne są w dni słoneczne.

Co jeśli panele produkują więcej prądu niż mogę wykorzystać?
Po pierwsze – możesz zainstalować maga­zyn energii, w którym będzie ona groma­dzona. Po drugie – ewentualnej nadwyżki nie tracisz. Gdy panele produkują więcej prądu, a ty go mniej potrzebujesz (np. latem), nadwyżka trafia do ogólnej sieci energetycznej, gdy będzie taka potrzeba (na przykład zimą) można sobie ją „odebrać” (za darmo w 80 procentach) w rozliczeniu rocznym.

Czy dom musi być specjalnie przygoto­wany?
Miejscem i warunkami montażu zajmują się fachowcy z firmy Columbus. Od osoby chcącej zamontować panele nie wymaga to żadnej samodzielnej czynności. Także, jeśli chodzi o formalności.

Jak długo działają panele?
Producent daje aż 30-letnią gwarancję na produkcję energii przez panele.