NAJBLIŻSZE TERMINY – LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2021:

Zabudowa wielorodzinna – Biernackiego, Kwiatowa 9, Saperska 2, 4, 6, 8, 9, Wojska Polskiego 19, 35, 36 i 38, Os. Lecha 14, 16, 18, Mickiewicza 9, 10.
odpady komunalne: 19, 26 listopada i 3, 10, 17, 24, 31 grudnia
odpady segregowane: 15, 29 listopada i 13, 27 grudnia
biomasa: 15, 22, 29 listopada i 6, 13, 20, 27 grudnia
odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny: 29, 30 listopada i 1 grudnia

Rejon I – Kownaty, Prześlice, Bobrówko, Wystok, Lubów, Tarnawa Rzepińska, Bielice, Boczów.
odpady komunalne: 22 listopada i 6, 20 grudnia
odpady segregowane: 6 grudnia
biomasa: 22 listopada i 27 grudnia
odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny: 15, 16, 17 listopada

Rejon II – Grabów, Walewice, Koryta, Kolonia Osiny, Debrznica, Drzewce Kolonia, Drzewce, Pniów, Góry.
odpady komunalne: 23 listopada i 7, 21 grudnia
odpady segregowane: 7 grudnia
biomasa: 23 listopada i 28 grudnia
odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny: 17, 18, 19 listopada

Rejon III – Gądków Wielki, Gądków Mały, Bargów, Mierczany, Lubin, Garbicz:
odpady komunalne: 24 listopada i 8, 22 grudnia
odpady segregowane: 8 grudnia
biomasa: 24 listopada i 22 grudnia
odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny: 22, 23, 24 listopada

Rejon IV – Sulęcińska, Ogrodowa, Warszawska, Pl. Kościuszki, Świebodzińska, Kasztanowa, Wiejska, Świerkowa, Strażacka, M. Reja, Łąkowa, Wąska, Młyńska, Pl. Wolności, Stolarska, Klonowa, Krośnieńska, Kolonia Leśna, Wodna, Słowackiego, Prusa, Norwida, W. Reymonta, Mickiewicza, Podgórna, Kwiatowa, Wojska Polskiego 9, 11, 13, 15.
odpady komunalne: 25 listopada i 9, 23 grudnia
odpady segregowane: 9 grudnia
biomasa: 23 grudnia
odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny: 24, 25, 26 listopada

Rejon V – Wojska Polskiego, Jeziorna, Krótka, Witosa, Piastowska, Chrobrego, Biernackiego, Sienkiewicza, Dworcowa, Kolejowa, Kolonia Saperska, Saperska, Os. Lecha, Łaszewo, Kolonia Poręby, Kolonia Sulęcińska.
odpady komunalne: 15, 26 listopada i 10, 24 grudnia
odpady segregowane: 10 grudnia
biomasa: 26 listopada i 24 grudnia
odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny: 29, 30 listopada i 1 grudnia

Poza wyznaczonymi terminami odbioru domowe odpady segregowane można oddawać bezpłatnie do PSZOK w CZG-12, Długoszyn 80.

Od 1 lipca, zgodnie z Uchwałą nr XIII/100/20 rady Miejskiej w Torzymiu odbiór odpadów będzie realizowany według poniższego ramowego harmonogramu (9 czerwca został ogłoszony nowy przetarg na wywóz odpadów, dokładny terminarz odbioru będzie znany po jego rozstrzygnięciu).

Odpady zmieszane:
zabudowa jednorodzinna – 2 razy w miesiącu
zabudowa wielorodzinna w Torzymiu – 1 raz w tygodniu
zabudowa wielorodzinna w pozostałych miejscowościach gminy – 2 razy w miesiącu.
Odpady segregowane (szkło, metal, papier, odpady tekturowe itp.) – 1 raz w miesiącu, z tym że zabudowa wielorodzinna w Torzymiu – 2 razy w miesiącu.

Bioodpady:
zabudowa jednorodzinna – 1 raz w miesiącu (od kwietnia do października 2 razy w miesiącu), zabudowa zabudowa wielorodzinna w Torzymiu – 1 raz w tygodniu,
zabudowa wielorodzinna w pozostałych miejscowościach gminy – 1 raz w miesiącu (od kwietnia do października 2 razy w miesiącu).
Odpady wielkogabarytowe, opony, sprzęt elektroniczny itp. – 2 razy w roku.
Tworzywa sztuczne – 1 raz w miesiącu, z tym że zabudowa wielorodzinna w Torzymiu – 2 razy w miesiącu.

LS Plus (odbiór odpadów) – 95 7557722, 698623729

Urząd Miejski w Torzymiu: 68 3416221, 68 3413012