W połowie maja na BIP gminy Torzym pojawiła się informacja o dostępności wszystkich zamówień publicznych w serwisie platformazakupowa.pl.

Polecamy śledzenie gminnych zamówień publicznych zarówno potencjalnym inwestorom, jak i wszystkim tym, którzy chcą mieć wiedzę o tym, jak wydawane są publiczne pieniądze.

W zakładce „postępowania” można znaleźć te, które są aktualnie w toku, postępowania po terminie składania oraz postępowania anulowane.

Na dzień zamykania tego numeru gazety na platformie zakupowej znajdowały się trzy postępowania.

Dwa po terminie składania:

* Wybór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej.”

* Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Torzym od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno- wypoczynkowych, na których powstają odpady.

Jedno w trakcie:

* Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Torzym w roku szkolnym 2021/2022.

Co ciekawe, można też zapisać się w tym miejscu do konkretnych grup wykonawców gminy Torzym. Według informacji ze strony: „dzięki przynależności do danej grupy firma zostanie automatycznie powiadomiona drogą mailową o toczącym się postępowaniu przetargowym zgodnym z jej profilem działalności”.

Dokładny link do platformy zakupowej gminy Torzym: platformazakupowa.pl/pn/torzym.