Trwa 13. edycja ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł” zorganizowanego w szczytnym celu uhonorowania policjantów, którzy mają zasługi w zwalczaniu przemocy w rodzinie.

Inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a w organizacji uczestniczy m.in. Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.

Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami postępowania, gdy chodzi o pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, a więc w sytuacjach wymagających niezwykłego wyczucia.

Konkurs trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Podczas dotychczasowych 12 edycji wyłoniono 60 laureatów zasługujących, w ocenie społecznej, na szczególne wyróżnienie. Byli to funkcjonariusze reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną.
13. edycja konkursu objęta jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, zaś sama uroczystość wręczenia wyróżnień zostanie wpisana w centralne obchody Święta Policji.

Procedura zgłaszania policjantów do obecnej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” trwa do 31 maja 2020 roku.
Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja.

Natomiast laureatów konkursu (5 osób) wybiera kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich trzech edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: „Niebieska Linia”, 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.

Formularz można pobrać na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl, gdzie również widnieje regulamin konkursu.