Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania jest od 2016 roku Ośrodkiem Działaj Lokalnie, co oznacza, że jesteśmy jednym z 71 partnerów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Każdego roku wiosną przygotowujemy konkurs grantowy dla mniejszych organizacji i grup nieformalnych na terenie dziesięciu gmin województwa lubuskiego.

Organizacja takiego konkursu w ramach programu Działaj Lokalnie polega na współpracy z różnorodnymi partnerami lokalnymi na rzecz wzmacniania kapitału społecznego. Pozyskujemy fundusze na dotacje, przekazujemy pieniądze na realizację nagrodzonych projektów i czuwamy nad ich prawidłowym rozliczeniem.

Dlaczego powinien was zainteresować program Działaj Lokalnie? Program ten wspiera i aktywizuje lokalne społeczności na terenach wiejskich, a także małych miast poprzez projekty obywatelskie. Służą one poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału ludzkiego. Każda społeczność jest inna: różni są ludzie, którzy ją tworzą, różne ma zasoby, tradycje i doświadczenia. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości wybierają własne cele społecznego zaangażowania. Program umożliwia realizację tych przedsięwzięć, które w danym miejscu są naprawdę potrzebne.

W programie Działaj Lokalnie szansę na dofinansowanie mają pomysły, które przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu. Ważne jest również to, aby wspólnie realizowali je mieszkańcy i instytucje lokalne. W działania włączają się wolontariusze, samorządy lokalne, przedsiębiorcy i media. Udział w programie jest szczególnie cenny dla mało doświadczonych organizacji i grup obywatelskich, do których dotychczas nie docierały informacje o ogólnopolskich programach albo które nie miały wystarczających umiejętności i wiary we własne siły, aby ubiegać się o takie dotacje.

25 czerwca odbyło się posiedzenie komisji grantowej, która wybrała sześć projektów do dofinansowania w roku 2020. Z przyjemnością przedstawiam zwycięzców (przedstawiliśmy ich także w papierowym wydaniu naszej gazety – przyp.red.):

1. Gmina Bogdaniec – Stowarzyszenie Splecione Ręce zorganizuje warsztaty fotograficzne zakończone wystawą prac i wydaniem albumu ze zdjęciami uczestników.

2. Gmina Deszczno – Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Deszczno zaproponuje mieszkańcom rowerowe lato, podczas którego można uczestniczyć w różnych konkurencjach z nagrodami dla najlepszych i najaktywniejszych.

3. Gmina Ośno Lubuskie – Miejski Dom Kultury reprezentujący grupę nieformalną „Ośnianki” pragnie zachęcić swoich mieszkańców do zakładania przydomowych łąk kwietnych. Warsztaty zakończą się wykonaniem ozdobnych kwietników, które upiększą miasto.

4. Gmina Santok – Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Santok przez trzy miesiące będzie prowadzić różne warsztaty przybliżające walory wsi Wawrów. Projekt zakończy się nocną imprezą plenerową, podczas której m.in. do stawu zostaną wpuszczone ozdobne rybki.

5. Gmina Santok – Stowarzyszenie Santockie Winnice zorganizuje warsztaty winiarskie, które pokażą cały proces powstawania wina i jednocześnie zachęcą do podtrzymania tradycji winiarskich w naszym regionie. Projekt zakończy się imprezą z degustacja wina z lokalnej winiarni.

6. Gmina Torzym – Stowarzyszenie Krewni i znajomi królika reprezentujące grupę nieformalną „Razem możemy więcej” zaproponował mieszkańcom przeprowadzenie kursu kroju i szycia, dzięki którym można poprawić umiejętności posługiwania się maszyną do szycia.

Czas trwania projektów zaplanowano na 3 do 6 miesięcy. Gratulujemy pomysłów. Zapraszamy w przyszłym roku do wzięcia udziału w tym programie!

Więcej szczegółów o naszym Ośrodku Działaj Lokalnie – pod adresem www.kst-lgd.pl

Ilona Wojciechowska
Koordynator Programu Działaj Lokalnie
Prezes Stowarzyszenia KST-LGD w Sulęcinie