Od 2022 r. o ponowne przeliczenie emerytury można wnioskować tylko raz w roku. Formularz, który jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej ZUS, należy złożyć osobiście lub drogą elektroniczną.

Prawo do ponownego przeliczenia emerytury przysługuje tym, którzy:

* mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal pracują i odprowadzają składki emerytalne,

* posiadają dokumenty potwierdzające zatrudnienie przed 1999 r., które wcześniej nie zostały złożone.

Emerytura zostanie obliczona w następujący sposób:

* składki zapisane na koncie świadczeniobiorcy po tym, jak zaczął on pobierać emeryturę, zostaną podzielone przez średnią dalszego trwania życia,

* ZUS weźmie pod uwagę jedynie składki zapisywane na koncie ubezpieczonego od miesiąca, w którym pierwszy raz pobrał emeryturę, do miesiąca, w którym złożył wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia.

Ważne – a co, jeśli okazałoby się, że po przeliczeniu danemu wnioskodawcy przysługuje niższa a nie wyższa emerytura? Okazuje się, że takiej sytuacji nie trzeba się obawiać, bowiem wtedy ZUS nadal będzie wypłacał świadczenie w dotychczasowej wysokości.