Byłeś świadkiem niebezpiecznego zdarzenia drogowego? Komenda Wojewódzka Policji w Gorzo­wie Wlkp. uruchomiła specjalną skrzynkę poczty elektronicznej. Pod adres stopagresjidrogowej@ go.policja.gov.pl przesyłać moż­na nagrania ukazujące agresywne i niebezpieczne zachowania kierow­ców poruszających się po drogach naszego województwa o maksymal­nej wielkości załącznika 25 MB.

POWIADOM POLICJĘ,

jeżeli byłeś świadkiem agresji drogowej na terenie województwa lubuskiego.

W informacji należy podać ko­niecznie koniecznie:

• datę, godzinę zdarzenia, miejsco­wość, drogę/ulicę,

• dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, markę,

• dane zgłaszającego: imię i na­zwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy.

PROSIMY PAMIĘTAĆ:

• załącznik powinien być zapisany w rozszerzeniu MPEG4, AVI.

• Jeżeli z różnych przyczyn przesła­nie pliku jest niemożliwe, prosimy przekazać materiał do najbliższej jednostki Policji.

• W przypadku przysłania niepra­widłowego pliku, policjant odpo­wiedzialny za obsługę niniejszego przedsięwzięcia skontaktuje się z nadawcą drogą elektroniczną celem wypracowania właściwego sposobu przekazania informacji.

• W przypadku zarejestrowania zdarzenia w ruchu drogowym poza obszarem działania Komen­dy Wojewódzkiej Policji w Go­rzowie Wlkp., materiał filmowy należy przekazać do właściwej miejscowo Komendy Wojewódz­kiej Policji. Adresy skrzynek pocztowych „STOP AGRESJI DROGOWEJ” dostępne są na wszystkich stronach wojewódz­kich i powiatowych komend.