Rok szkolny 2022/2023 rozpoczął się rzecz jasna 1 września, a jest to rok, w którym MEiN przygotowało sporo zmian. Pojawiają się nowe przedmioty, zmieniają zasady dotyczące zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Poniżej przygotowaliśmy listę najbardziej istotnych zmian, jakie właśnie wchodzą w życie.

* Zwolnienia z WF-u na innych zasadach

Dłuższe zwolnienia z WF-u (tzw. okresowe, na jeden semestr lub dłużej) będą mogły być przypisywane jedynie przez lekarza specjalistę, a nie – jak to było do tej pory – przez lekarza rodzinnego.

* Nauka strzelania w ramach edukacji dla bezpieczeństwa

Od 1 września 2022 roku ma zmienić się podstawa programowa przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Znajdzie się w niej więcej elementów, związanych z przysposobieniem obronnym, np. wykorzystywanie broni kulkowej i pneumatycznej, składanie i rozkładanie broni, a także odpowiednie reagowanie w sytuacji zagrożenia spowodowanego działaniami wojennymi.

* Nowy przedmiot: historia i teraźniejszość

Do szkół ponadpodstawowych zostanie wprowadzony nowy przedmiot: historia i teraźniejszość. W związku z tym zmienią się także siatki godzin nauczania WOS-u i historii. Uczniowie będą zdobywać wiedzę na temat historii najnowszej (po 1945 roku). W związku z wprowadzeniem nowego przedmiotu zmieni się także siatka godzin nauczania historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Historia i teraźniejszość ma być wprowadzana stopniowo. Zmiana ta nie będzie obowiązywała uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkole ponadpodstawowej przed rokiem szkolnym 2022/2023

* Pedagog specjalny w każdej szkole

W szkołach będzie musiał być obecny pedagog specjalny. To jeden z elementów wdrażanego przez MEiN programu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom. Taka osoba musi posiadać specjalne kwalifikacje do wykonywania zawodu.

* Nauka uczniów z Ukrainy w polskich szkołach

W roku szkolnym 2022/2023 szkoły ponownie staną przed wyzwaniem, jak zapewnić uczniom z Ukrainy naukę na odpowiednim poziomie. Rozwiązanie przyjęte w minionym roku szkolnym zostaną przeniesione na kolejny rok (m.in. możliwość tworzenia oddziałów przygotowawczych).

* Przygotowania do wprowadzenia przedmiotu: Biznes i zarządzanie

W nowym roku szkolnym zaczną się także przygotowania do wprowadzenia od września 2023 nowego przedmiotu: biznes i zarządzanie. Przedmiot ten miałby zastąpić podstawy przedsiębiorczości.

* Nauka zdalna wróci do szkół?

MEiN zapewnia, że nauka zdalna nie wróci do szkół od września 2022 roku. Jednak zgodnie z rozporządzeniem dyrektor może zdecydować o przejściu na nauczanie online m.in. z powodu zagrożenia epidemicznego czy nieodpowiedniej temperatury panującej w pomieszczeniach.

* Posiłek w każdej szkole

Od września 2022 roku szkoła ma obowiązek zapewnienia uczniowi posiłku, a także stworzenia warunków do tego, by go spożyć. Nie zmieni się jednak nic w kwestii opłat za obiady.

* Zmiany w zawodzie nauczyciela

Znowelizowana Karta Nauczyciela została zatwierdzona przez prezydenta. Nauczycieli od września obowiązywać będzie inna ścieżka awansu zawodowego. Zlikwidowane zostają dwa stopnie: nauczyciel stażysta i kontraktowy. Osoba, która rozpoczyna pracę w zawodzie, nie będzie posiadała żadnego stopnia awansu. Mogłaby się o niego ubiegać po 4 latach pracy. W tym czasie nauczyciel ma odbywać tzw. przygotowanie do zawodu i podlegać obowiązkowej ocenie pracy.

Źródło: strefaedukacji.pl