W środę rząd ogłosił bardzo ważną decyzję dotyczącą ochrony przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa – wszystkie szkoły, przedszkola, żłobki i w ogóle placówki oświatowe w całej Polsce zostają zamknięte! Na najbliższe dwa tygodnie.

Na razie zaplanowano, że zamknięcie obowiązuje w terminach od 12 marca do 25 marca włącznie, przy czym jeszcze pod koniec obecnego tygodnia rodzice, którzy nie mają co zrobić z dziećmi bez opieki, mogą je jeszcze do szkoły czy przedszkola posłać. Co prawda nie będą się odbywać regularne zajęcia lekcyjne, ale w szkole opieka nad dziećmi będzie jeszcze zapewniona. Od poniedziałku wszystkie placówki zostaną już zamknięte – potocznie mówiąc – na cztery spusty.

To oznacza, że od poniedziałku rodzice sami muszą zadbać o swoje pociechy także w godzinach, gdy normalnie dzieci szły do szkoły. To oczywiście może być problemem dla rodziców pracujących poza domem.

Na szczęście tzw. specustawa (czyli specjalna ustawa dotycząca walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa podpisana 8 marca) przewiduje dodatkowe zasiłki opiekuńcze przynajmniej dla rodziców dzieci do lat 8.

Poniżej garść pytań i odpowiedzi dotyczących tego zasiłku, które przytaczamy za oficjalną stroną www.gov.pl:

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
* opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia;
* są objęci ubezpieczeniem chorobowym.

Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?

Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

Ile lat mają dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców?

Dzieci poniżej 8. roku życia. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.

Przykład:

Mama wystąpiła o zasiłek opiekuńczy od 16 marca 2020 r. w związku z zamknięciem szkoły. Jej córka urodziła się 22 marca 2012 r. Zasiłek opiekuńczy przysługuje jej od 16 do 21 marca 2020 r.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Kogo powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?

Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS.

Kiedy powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?

W dowolnym momencie, ale od tego uzależniona jest wypłata zasiłku. Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata.

Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki.

Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

Kto finansuje zasiłek?

Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.

Infolinia ZUS – jaki numer?

Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS. Numer: 22 560 16 00. Wydzielone zostaną dwie dedykowane linie:
* „ulgi i umorzenia dla płatników składek: gdzie będą mogli uzyskać informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej;
* „koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego dla opiekunów oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

TUTAJ jak dzieciom tłumaczyć obecną sytuację.