Radni gminy Torzym pod koniec maja uchwalili istotne ulgi dla mieszkańców, jeśli chodzi o opłaty śmieciowe. 30 złotych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i 5 złotych od kompostownika. Ulgi te – w zamierzeniu radnych – miały obowiązywać od 1 lipca, tyle że… urzędniczy bałagan spowodował odsunięcie ich w czasie. Formalnie między 1 lipca a 21 lipca urzędnicy gminy Torzym niestety nie mają podstawy prawnej, by tych ulg udzielać! Czy w związku z tym mieszkańcy uprawnieni do ulg zapłacą za ten okres więcej? To dobre pytanie – zobaczymy, jak Gmina wybrnie z tego kłopotu.

Znów wracamy do nowej uchwały śmieciowej, która obowiązuje od 1 lipca, a której skutkiem są między innymi znacząco podwyższone opłaty za wywóz śmieci (26 złotych za odpady segregowane i 56 złotych opłaty za niesegregowane), no i rzecz jasna zamknięcie PSZOK w Torzymiu. A także nowa deklaracja „śmieciowa”.

Wokół nowych deklaracji było początkowo trochę zamieszania, bo z niewyjaśnionego powodu w Gminie zaskoczeniem reagowano na to, że część mieszkańców dysponuje już nowymi wnioskami – to zaskoczenie dziwiło, bo przecież wzory nowych deklaracji były dostępne w dokumencie opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Ale to na marginesie.

Istotne jest to, że w nowej uchwale „śmieciowej” znalazły się między innymi zapisy o bardzo ważnych ulgach dla mieszkańców – dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i dla tych, którzy mają własne kompostowniki. Jednakże po weryfikacji przez Regionalną Izbę Obrachunkową okazało się, że ulgi te pierwotnie zostały zapisane w sposób niewłaściwy i trzeba było uchwałę w tych miejscach poprawiać.

I tu dochodzimy do sedna sprawy. Stosowne poprawki radni wnieśli za pomocą nowej uchwały podczas sesji pod koniec maja. To właśnie wtedy ostatecznie ustalono, że posiadacze Karty Dużej Rodziny będą mieli prawo do 30 złotych zwolnienia z opłat za śmieci, a ci, którzy mają swoje kompostowniki, do 5 złotych zwolnienia z opłat.

Radni poprawki wnieśli, uchwała została przegłosowana, tylko że… nie została ogłoszona w wymaganym przez przepisy czasie, a to oznacza, że nie weszła w życie z początkiem miesiąca! Wbrew temu, co w niej zapisano!
Dlaczego? Prawdopodobnie przez bałagan i urzędnicze zaniedbanie, bo trudno znaleźć inne wytłumaczenie. Ale konsekwencje dla mieszkańców tego bałaganu są bardzo przykre. Okazuje się, że na skutek tego od strony formalnej Gmina nie ma podstawy, by wspomniane ulgi zastosować za okres 1 lipca – 21 lipca! I to w tej sprawie jest najbardziej bolesne.

Skąd te terminy? Postaramy się wyjaśnić:
* uchwała, w której zapisano wspomniane ulgi, miała zacząć obowiązywać od 1 lipca;
* jednakże warunkiem koniecznym wejścia jej w życie było ogłoszenie w dzienniku urzędowym;
* co więcej potrzeba aż 14 dni od momentu publikacji, by wedle ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, uchwała weszła w życie;
* uchwała o ulgach „śmieciowych”, aby mogła obowiązywać od 1 lipca, powinna zostać w związku z tym opublikowana najpóźniej w połowie czerwca;
* tak się jednak nie stało! 6 lipca sami zapytaliśmy w Gminie, co z nieopublikowaną uchwałą – i dopiero po naszym pytaniu uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego (7 lipca, uchwała nr XIV/104/20 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
* w związku z powyższym uchwała siłą rzeczy nie może obowiązywać od 1 lipca (prawo nie działa wstecz), może obowiązywać dopiero po upłynięciu przepisowych 14 dni, czyli od 21 lipca.
* co w takim razie z okresem 1 lipca – 21 lipca w przypadku ulg? To bardzo dobre pytanie, zdaje się, że odpowiedź będą musieli znaleźć radni.

Niestety, nie jest to tylko problem proceduralny. Może dotknąć wielu osób, które chciały skorzystać z ulg już od 1 lipca.
Zapytaliśmy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, jak to jest, że do uchwały, o której mowa, nie zgłoszono uwag podczas jej omawiania. – W momencie jej analizowania nie było przesłanek, że termin publikacji nie zostanie dotrzymany. Zajmowaliśmy się tylko kwestiami merytorycznymi, czy zmieniono podważone przez nas zapisy poprzedniej uchwały. Jeśli nastąpiła nieprawidłowość z terminem publikacji, zajmiemy się nią przy najbliższej kontroli. Oczywiste jest, że musi być dotrzymany termin 14 dni od ogłoszenia aktu do jego wejście w życie – usłyszeliśmy.

Czyli pewne jest jedno. Sprawa ulg „śmieciowych” dla mieszkańców gminy Torzym jeszcze wróci. Oby tylko nie z ich stratą.

MK