Domagali się tego nasi czytelnicy, domagaliśmy się tego w ich imieniu i my, domagała się radna Anna Warwas i wreszcie jest! Decyzja burmistrza o ewentualnej pomocy dla przedsiębiorców z gminy Torzym w formie zwolnień z zaległości podatkowych. Z informacji, jaka pojawiła się na stronie Gminy Torzym, wynika jednak, że będzie to sprawa uznaniowa – a decyzje będą wydawane na podstawie składanych wniosków.

Już tydzień temu, po sygnałach od naszych czytelników, zadaliśmy burmistrzowi Ryszardowi Stanulewiczowi mailowo i publicznie pytanie między innymi o to, na jaką pomoc od gminy mogą liczyć lokalni przedsiębiorcy.
Odpowiedzi na redakcyjną skrzynkę nie doczekaliśmy się do dziś, ale nie to jest najważniejsze.
Najważniejsze, że szum zrobił się tak wielki, iż nie można było dalej nic nie robić i udawać, że tematu nie ma.

Istotne, że w Wielki Piątek wreszcie burmistrz ogłosił, że lokalne firmy, które ucierpiały na skutek kroków podjętych w trakcie walki z epidemią koronawirusa, faktycznie będą mogły ubiegać o pomoc w formie umorzenia zaległości podatkowej po wypełnieniu odpowiedniego wniosku i złożeniu oświadczenia.
Wniosek można POBRAĆ POD TYM LINKIEM.

„W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym epidemii koronawirusa i ponoszeniem konsekwencji ekonomicznych przez przedsiębiorców z terenu Miasta i Gminy, uruchomiona zostaje pomoc w formie zwolnień podatkowych.
Zgodnie z art. 67a § 1 pkt. 3 Ustawy Ordynacja Podatkowa wójt, burmistrz, prezydent miasta na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną”
– możemy przeczytać w komunikacie opublikowanym na gminnym portalu.
Jest jeszcze uwaga, że „podatnicy rozliczający się z podatku w okresie miesięcznym składają wniosek datowany po 15 kwietnia 2020 roku, natomiast podatnicy rozliczający się w okresie kwartalnym po 15 maja 2020 roku.”

Wnioski należy przesyłać do Gminy pocztą tradycyjną lub na adresy e-mail: burmistrz@torzym.pl lub skarbnik@torzym.pl.
Swoją drogą dziwne, czemu nie podano ogólnego, oficjalnego maila urzędu.

Dziwi też, że we wniosku należy podać wysokość utraconego przychodu za dany okres. W praktyce przecież często jest niemożliwe rzetelne wyliczenie takiej wartości (praktycznie dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, których przychód nie zależy od umów stałych, które z powodu szczególnego czasu walki w epidemią zostały zerwane lub ograniczone).
Rozumiemy więc, że we wniosku chodzi o wartość szacunkową.