Myślisz o założeniu swojej działalności? A może o zatrudnieniu kogoś w swojej firmie? Skorzystaj z Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie, który oferuje pomoc bardzo szerokiej grupie zawodowej i społecznej.

Wsparcie to realizowane jest przez BGK i kierowane głównie do absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz do studentów ostatniego roku studiów, którzy szukają pracy, do zarejestrowanych osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych szukających pracy.

Jednakże ze wsparcia może skorzystać również wiele innych osób i podmiotów – przedsiębiorcy, niepubliczne przedszkola i szkoły oraz producenci rolni. Także żłobki, kluby dziecięce oraz podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne mogą wnioskować o wsparcie finansowe na utworzenie nowego miejsca pracy związanego z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi lub rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej – kto może skorzystać:

* studenci ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich,

* absolwenci szkół i uczelni wyższych poszukujący pracy, do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,

* bezrobotni zarejestrowani w urzędzie, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego,

* opiekunowie osób niepełnosprawnych – członkowie rodziny opiekujący się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, niepobierający świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy – kto może skorzystać:

* podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

* niepubliczne przedszkola i szkoły,

* żłobki lub kluby dziecięce, podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne,

* osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące lub mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, producenci rolni.

Źródło: bgk.pl/programy-i-fundusze/