Program Ministerstwa Edukacji „Podróż z klasą” skierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program ten umożliwi szkołom uzyskanie PEŁNEGO dofinansowania na wycieczki szkolne. Zgłoszenia będą przyjmowane od 19 czerwca. I uwaga (!) – dobrze się pospieszyć, bo pula na dofinansowania jest ograniczona. Obowiązuje więc zasada – kto pierwszy, ten lepszy.

Celem programu jest zachęcenie młodzieży do udziału w wydarzeniach związanych ze światem kultury. W ramach dwudniowej wycieczki uczniowie muszą odwiedzić co najmniej dwie instytucje kultury, takie jak muzea, teatry, filharmonie, centra naukowe. W przypadku trzydniowej wycieczki – trzy instytucje, itd.

Edukacja kulturalna, która niestety została usunięta z programów nauczania kilka lat temu, powinna być przywrócona w odczuwalny sposób. Wiemy, że bariera finansowa i często bariera odległościowa jest poważna, dlatego zdecydowaliśmy się na dofinansowanie właśnie takich wycieczek szkolnych” – tłumacz minister edukacji Barbara Nowacka.

Na realizację programu w 2024 roku przeznaczono 60 milionów złotych. W ramach „Podróży z klasą” wycieczki trwające od 2 do 5 dni będą dofinansowane w 100%. Kwota dofinansowania zależy od czasu trwania wycieczki. Wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia jednej osoby nie może przekroczyć kwoty 250 zł na dobę.

Nabór wniosków od organów prowadzących rusza 19 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 i jest prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych – decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki.

Wniosek dyrektora szkoły do organu prowadzącego może być złożony od dnia ogłoszenia przez Ministra Edukacji komunikatu o wysokości środków finansowych przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięcia, tj. 29 maja 2024 r.

Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym, przez Strefę Pracownika SIO (dostępny dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej, którzy posiadają aktywne upoważnienia do aplikacji SIO).

Inicjatorem złożenia wniosku powinien być dyrektor szkoły, który występuje do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o udział w przedsięwzięciu.

Informacje w sprawie przedsięwzięcia uzyskać można w Departamencie Komunikacji (MEN), e-mail: podrozezklasa@men.gov.pl, nr telefonu: (22) 34 74 843, (22) 34 74 281, (22) 34 74 459, (22) 34 74 680 (w godzinach otwarcia urzędu).