Najważniejsze, trwające na terenie naszego powiatu inwestycje pod koniec 2022 roku to:

* termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tursku,

* budowa nowej oczyszczalni ścieków w DPS Tursk,

* budowa farmy fotowoltaicznej w Szpitalu Powiatowym,

* budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie,

Według informacji, jaką opublikował starosta sulęciński Tomasz Jaskuła na swoim oficjalnym profilu facebookowym niebawem rozpoczną się (albo już się rozpoczęły):

* remont biblioteki publicznej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

* optykalizacja energetyczna budynków przyszpitalnych,

* wymianę wind w DPS Tursk.

Powyższe inwestycje są realizowane przy pomocy środków pozyskanych przez Zarząd Powiatu z programów rządowych.

Najwięcej dzieje się wokół ważnego dla mieszkańców całego powiatu DPS w Tursku. Jak zauważa starosta sulęciński, to wszystko na skutek pozyskaniu największych, od czasu powstania tego DPS, funduszy na zmienianie infrastruktury (termomodernizacja – m.in. wymiana 500 okien, docieplenie, wymiana pieców gazowych, modernizacja oczyszczalni ścieków, remont „łącznika”, wymiana 2 wind, częściowa wymiana łóżek), ale i także przez sukcesywną optymalizację wydatków i starania o poprawą warunków płacy.