Burzę wywołał nasz artykuł o funduszu sołeckim w gminie Torzym, a właściwie jego braku. Niestety, ale radni, którzy niewyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszy sołeckich przegłosowali, teraz usiłują odwrócić kota ogonem. Z ubolewaniem zauważamy, że część radnych w gminie Torzym albo nie rozumie nad czym głosuje, albo udaje, że nie rozumie nad czym głosuje. Jedno i drugie wyjście jest słabe.

W związku z tym raz jeszcze przypominamy. Nasz artykuł w styczniowym numerze był związany z tym, że Rada Miejska w Torzymiu w dniu 26 stycznia 2022 roku przegłosowała „niewyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku”. Przeciwko funduszom sołeckim zagłosowali wówczas:

* Dariusz Barwiński
* Katarzyna Kaliszak
* Marcin Kluczyk
* Paweł Krehel
* Jarosław Oleszczyk
* Michał Poklewski-Koziełł
* Maria Ratuszniak
* Małgorzata Świderska
* Zbigniew Wołoncewicz.

I tego się nie da odwrócić, ile wolt by teraz wspomniani radni razem z burmistrzem Stanulewiczem nie wykonywali. To nie jest nasz wymysł, to jest zapisane czarno na białym. Każdemu, kto ma wątpliwości – w tym radnym –polecamy sięgnąć do zapisów XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 stycznia 2022 roku.

Co więcej, podczas XXXVII Sesji Rady Miejskiej 31 stycznia 2023 roku przegłosowano także „niewyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego” w 2024 roku.

Tym razem przeciw funduszowi sołeckiemu byli:

* Dariusz Barwiński
* Daria Hormańska
* Jarosław Oleszczyk
* Michał Poklewski-Koziełł
* Maria Ratuszniak
* Anna Richter
* Małgorzata Świderska
* Zbigniew Wołoncewicz.

Znów – jeśli ktoś ma wątpliwości, czy piszemy prawdę, odsyłamy do zapisów wspomnianej sesji.

Gdy omawiano projekt uchwały na komisji wspólnej, w odniesieniu do wątpliwości jednego z radnych, upubliczniono tabelkę „Przydział środków finansowych dla rad sołeckich na 2023 rok”, o czym zresztą uczciwie napisaliśmy w poprzednim numerze na stronie 2.

I tu się robi bardzo ciekawie, bowiem tabelka nie jest przez nikogo podpisana (jest tylko informacja, że sporządziła ją pani Milena Kaczyńska), nie jest opieczętowana, nie odwołuje się do żadnego zapisu jakiegokolwiek oficjalnego dokumentu (uchwały, zarządzenia, pozycji budżetowej) i trudną ją w związku z tym uznać za wiążącą w jakikolwiek sposób.

Z tego, co widzimy na niektórych profilach facebookowych, jednak usiłuje się wmówić mieszkańcom, że to właśnie zestawienie ma być czymś w rodzaju (?) funduszy sołeckich. I jest to piramidalna bzdura!