Czy na torzymskim cmentarzu komunalnym obowiązuje opłata za tzw. „otwarcie bramy”? Oficjalnie nie. Ale trzeba się liczyć z wydatkiem stu złotych (plus VAT) za nadzór nad wykonywaniem usług.

Nasi czytelnicy zapytali, jak to jest ze sławetnym „otwieraniem bramy”, czyli z sytuacją, gdy na cmentarzu trzeba przeprowadzić poważniejsze prace i na przykład wjechać jakimkolwiek pojazdem. Po Torzymiu krążyły różne kwoty, jakie urzędnicy pobierają za – jak to się mawia – użyczenie klucza. Dodajmy kwoty dość wysokie, zwłaszcza gdy porównamy to z gminami, w których za prace techniczne na cmentarzach komunalnych opłaty się nie pobiera albo są one symboliczne.

Poprosiliśmy o wyjaśnienie dyrektora ZGKiM Zbigniewa Kiniorskiego, który odpisał nam: „Zakład nie pobiera opłaty za „otwarcie bramy”. Obowiązujące zarządzenie nr 11.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Torzym przewiduje opłatę administracyjno-techniczną – nadzór nad wykonaniem usług na cmentarzu.”

Jak zwał, tak zwał. Można powiedzieć potocznie „otwarcie bramy”, a można to ubrać w urzędniczy zwrot „nadzór nad wykonaniem usług”.

Ale to tylko słowa. Bezsprzecznie najważniejszą informacją dla mieszkańców jest to, że w zarządzeniu burmistrza (z dnia 28 lutego 2020) czarno na białym określono wysokość tej opłaty:

* nadzór przy montażu nagrobków, utwardzenie wokół nagrobka (płytki, kostka) – 100 złotych (plus VAT);
* opłata przy pochówku, ekshumacji – 100 złotych (plus VAT).

Innych opłat za prowadzenie prac w zarządzeniu nie przewidziano, ale za to przy powyższych dodano na wszelki wypadek: „każdorazowo”.

W związku z tym, jak się wydaje, można wymagać, by faktycznie każdorazowo nad wyżej wspomnianymi pracami czuwał pracownik ZGKiM.

mk