Zakładając Szkolną Pracownię Artystyczną przy gimnazjum (obecnie szkoła podstawowa) w Torzymiu liczyłam, że będą spotykać się tu młodzi ludzie, którym plastyka pomoże swobodnie i bez zahamowania wyrazić emocje. Wierzę bowiem, że twórcze działania plastyczne są nieodzownym czynnikiem wszechstronnego rozwoju dziecka.

Psycholodzy twierdzą, że kultura przeżyć, ich siła i jakość będą tym bogatsze, im wcześniej dziecko zacznie obcować ze sztuką. Z wielkim zadowoleniem i satysfakcją obserwuję jak te spotkania ze sztuką kształtują osobowości dzieci i otwarcie na świat. Widzę, jak zaczynają przeżywać i rozumieć takie wartości jak piękno, dobro, miłość i prawda. Jak wzbogacają i uwrażliwiają swoje wnętrze.

,,Malowanie mnie uspokaja, lubię malować i chcę robić to coraz lepiej” – mówi Amelka, która uczestniczy w zajęciach od kilku tygodni, a już pierwsza praca pokazała jej oryginalne patrzenie na przyrodę. ,,Te zajęcia są inne. Jeśli przyjdzie mi do głowy jakiś pomysł, mogę tutaj go zrobić” – dodaje Ewcia, uczennica klasy trzeciej, która przychodzi do pracowni od przedszkola. To jedna z najbardziej doświadczonych i utytułowanych młodych artystek.
,,Lubię te zajęcia, bo pani pozwala nam robić różne rzeczy i zawsze jest miła” – mówi Tosia, również trzecioklasistka, stała bywalczyni pracowni od czterech lat. Tosia tworzy bez zahamowania, łączy techniki, miesza farby, co mnie zaskakuje i zmusza do stałego dostarczania inspiracji.
Laura po prostu lubi spędzać czas na malowaniu i spotykać się na zajęciach z koleżankami, a Staś, który maluje z wielkim zacięciem i zaangażowaniem, twierdzi że ,,malowanie to najprzyjemniejsza czynność w szkole”. Wiele z jego prac nagradzano w ogólnopolskich konkursach.

Kluczem do ich sukcesów jest stworzenie warunków, które pozwalają ujawnić się zdolnościom. Wspólnie pracujemy przez trzy godziny w tygodniu. Liczba dzieci, które się u nas bawią i uczą zarazem, bywa różna. Czasami jakiś projekt zainteresuje większą grupę, czasami inny okazuje się wyzwaniem dla mniejszej. A projektów jest mnóstwo. Niedawno skończyliśmy ten nazwany „Nudzi – misie”, w którym dzieci miały zaproponować sposoby na spędzenie czasu wolnego personalizując świat misiów. Teraz pracujemy nad dwoma innymi: „Człowiek, planeta, przyszłość”, w którym pokazujemy obcowanie z przyrodą, oraz „Historia malowana” (trzeba wybrać jako źródło inspiracji znaczące wydarzenia lub postacie historyczne).
Staram się o dobry klimat do powstawania twórczych wypowiedzi, dlatego zostawiam dzieciom wolny wybór tematów i środków ekspresji. Pozwalam na pracę nad własnym stylem. Inspiruję twórczością sławnych artystów, pięknem świata, historią, literaturą, poezją i filmem. Projekt „Tworzymy jak Van Gogh” rozpoczęliśmy obejrzeniem filmu „Mój Vincent” oraz dokumentów pokazujących sposoby animacji obrazów. Trzymiesięczny cykl zajęć „Podróż w świat wyobraźni” zaczęliśmy od lektury pięknie ilustrowanej książki Svena Nordqvista.

Wszystko to sprawia, że z ogromną przyjemnością dzielę się z dziećmi swoją pasją do piękna. Być może między innymi dzięki temu możemy pochwalić się, że w historii Szkolnej Pracowni Artystycznej mamy już dwoje uczniów, którzy kształcą się dziś w liceum plastycznym, mogą nas odwiedzać doradzając młodszym kolegom i koleżankom jako eksperci.

Ilona Wojciechowska