W maju Sejm przegłosował trzy ustawy ważne dla rolników.

Posłowie uchwalili nowelę ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz Prawa budowlanego. Przewiduje ona ułatwienia w budowie budynków gospodarczych np. silosów zbożowych przez rolników, a także przeznaczanie 445 mln zł na rolnicze pożyczki na zakup m.in. nawozów i środków ochrony roślin.

Posłowie uchwalili także ustawę o Funduszu Ochrony Rolnictwa, która zakłada powołanie funduszu gwarancyjnego wypłacającego rekompensaty rolnikom, którzy nie dostali zapłaty od podmiotów, które skupują, przechowują czy przetwarzają produkty rolne.

Obie powyższe ustawy muszą przejść jeszcze przez senat.

Sejm uchwalił także bez poprawek nowelizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Aktualnie regulacje przewidują m.in. objęcie zwrotami producentów świń, owiec, kóz i koni oraz podniesienie zwrotu do 2 zł za litr. Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek głosowało 447 posłów, a tylko jeden był przeciw.