Projekt realizowany przez: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY SANTOK ,,POMOCNADŁOŃ”
Gmina: SANTOK
Całkowity koszt projektu: 10 104,85 zł
Wysokość otrzymanej dotacji: 6 000,00 zł
Wysokość wkładu własnego: 324,85 zł
Tytuł projektu: ŁAWECZKA STANISŁAWY I BRONISŁAWA PIOTROWICZÓW

Celem projektu było upamiętnienie i uhonorowanie małżeństwa Piotrowiczów, pierwszych nauczycieli Szkoły Podstawowej w Starym Polichnie, poprzez stworzenie miejsca ich pamięci w formie „Ławeczki Stanisławy i Bronisława Piotrowiczów”. Wydarzenie finałowe – odsłonięcie Ławeczki, jako wyraz szacunku i uznania miało miejsce w pobliżu Dnia Edukacji Narodowej –16.10.

Stanisława Piotrowicz, ze szkołą związana przez 52 lata, ceniona była przez uczniów za życzliwość i sprawiedliwe podejście do każdego dziecka. Dla dorosłych mieszkańców Polichna stanowiła autorytet. Bronisław Piotrowicz przez 12 lat pełnił funkcję kierownika SP w Polichnie. Założył w wiosce klub piłki nożnej. Szkoła za czasów małżeństwa stanowiła ośrodek życia kulturalnego i sportowego wsi.

„Ławeczkę Państwa Piotrowiczów” postawiono w pobliżu ich miejsca zamieszkania i byłego budynku szkoły. Wyznaczony teren został uporządkowany i odpowiednio zagospodarowany.

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

1. Uporządkowano teren w pobliżu byłego miejsca zamieszkania Państwa Piotrowiczów – sprzęt i narzędzia wypożyczone zostały od prywatnej osoby: wykonano prace ziemne – koszenie trawy, kopanie, odchwaszczenie, grabienie; pozyskano i wyłożono kostką granitową miejsce pod Ławeczkę; zakupiono rośliny sezonowe i zimozielone i wykonano nasadzenia.

2. Zakupiono i zamontowano ławkę i tablicę informacyjną (informacja o osobach honorowanych i źródle finansowania).

3. Zorganizowano uroczystość odsłonięcia „Ławeczki Państwa Piotrowiczów”: opracowano jednodniówkę okolicznościową przekazaną wszystkim uczestnikom spotkania oraz instytucjom kultury z terenu gminy Santok, informującą o życiu i działalności Stanisławy i Bronisława Piotrowiczów; przygotowano prezentację multimedialną poświęconą Państwu Piotrowiczom; zakupiono projektor multimedialny do wyświetlania slajdów i filmów; zakupiono artykuły spożywcze na okolicznościowy poczęstunek.

Zaplanowane działania były odpowiedzią na społeczną potrzebę poznawania dziejów wioski i losów ludzi z nią związanych oraz na potrzebę upamiętniania i honorowania lokalnych autorytetów. Ich celem zaś było budowanie bezpośrednich relacji sąsiedzkich wśród mieszkańców

Polichna i zmniejszenie skutków pandemii.

W ramach projektu mieszkańcy współpracowali na rzecz dobra wspólnego poprzez upamiętnienie ważnych dla środowiska lokalnego osób, które wychowały wiele pokoleń polichnian i stanowią dla nich autorytet w dorosłym życiu. Wydarzenie stało się okazją do integracji nowych mieszkańców Polichna i gości z Ukrainy. W działania projektowe zaangażowali się członkowie rodziny Państwa Piotrowiczów.

Realizacja projektu pozytywnie wpłynęła na budowanie bezpośrednich relacji z sąsiadami, umożliwiła spędzenie czasu wraz z rodziną i znajomymi.

Goście z Ukrainy byli bacznymi obserwatorami działań projektowych. Z rozmów przeprowadzonych po zakończeniu uroczystości wynika, że byli zachwyceni inicjatywą i bardzo dobrze czuli się wśród mieszkańców Polichna. Uczniowie pochodzenia ukraińskiego ze Szkoły Podstawowej w Santoku włączyli się w rozdawanie gościom jednodniówki informacyjnej, poświęconej Państwu Piotrowiczom.

Realizatorzy projektu

Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu od strony organizacyjnej (osoby, które pomagały w pracy, uczestniczyły w spotkaniach zespołu realizującego projekt, załatwiały sprawy): 8, w tym 8 wolontariuszy.
Liczba osób, które wzięły udział w działaniach realizowanych w ramach projektu jako odbiorcy: 50.