Projekt realizowany przez: KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W WAWROWIE
Gmina: SANTOK
Całkowity koszt projektu: 10 263,10 zł
Wysokość otrzymanej dotacji: 6 000,00 zł
Wkład własny finansowy: 503,10 zł
Tytuł projektu: WARCABY, CHIŃCZYK, SZACHY – POLSKO-UKRAIŃSKA INTEGRACJA W WAWROWIE

Głównym celem projektu było włączenie mieszkańców Wawrowa, a zwłaszcza młodzieży (także pochodzenia ukraińskiego), w działania poprawiające wygląd wioski, a także doposażenie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku, rekreacji i spotkań w sprzęt atrakcyjny dla młodego pokolenia oraz zorganizowanie turnieju gier umysłowych.

Zrealizowano następujące działania projektowe, większość z nich na zasadzie wolontariatu:

a) założono 2 rabaty z roślinami całorocznymi i sezonowymi;

b) zakupiono i zamontowano stół do gry w warcaby, szachy i chińczyka oraz 2 ławki parkowe;

c) zorganizowano turniej gry w szachy, warcaby i chińczyka z podziałem na grupy wiekowe dla dzieci i młodzieży polskiej i ukraińskiej;

d) zakupiono nagrody dla zwycięzców.

Dzięki temu na terenie mieszczącym się w centrum Wawrowa przy drodze powiatowej stworzono estetyczną enklawę dla młodzieży, przyjazne miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców oraz użytkowników ścieżki rowerowej.

Projekt zintegrował mieszkańców przy działaniu na rzecz dobra wspólnego. Pozwolił na zaangażowanie młodego pokolenia wawrowian i stworzenie dla nich miejsca atrakcyjnego, gdzie będą mogli się spotykać i pożytecznie spędzać czas. Wspólna praca mieszkańców przyniosła im satysfakcję i wpłynęła na wizerunek wsi.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na budowanie więzi między członkami społeczności lokalnej, a zaplanowany czyn społeczny okazał się skutecznym sposobem integracji mieszkańców, którzy mają małą możliwość samoorganizacji i efektywnego wykorzystywania czasu wolnego. Dał też możliwość nawiązania bliższych relacji z sąsiadami. Podczas turnieju gry w szachy, warcaby czy chińczyka była możliwość podsumowania wspólnych wysiłków.

Zakupiony sprzęt posłuży mieszkańcom Wawrowa i odwiedzającym wioskę gościom również w następnych latach.

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy mogli lepiej poznać członków KGW i ocenić ich pracę.

Przybyli do Polski Ukraińcy włączyli się w realizację zadań. Dorośli wyrażali uznanie, podziwiając inicjatywę projektową, natomiast młodzież i dzieci chętnie uczestniczyli w turnieju i wśród polskich uczestników czuli się bardzo swobodnie.

Realizatorzy projektu

Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu od strony organizacyjnej (osób, które pomagały w pracy, uczestniczyły w spotkaniach zespołu realizującego projekt, załatwiały sprawy): 8, w tym 8 wolontariuszy.
Liczba osób, które wzięły udział w działaniach realizowanych w ramach projektu jako odbiorcy: 50.