Projekt realizowany przez: STOWARZYSZENIE ,,RAZEM DLA ŻUBROWA”
Gmina: SULĘCIN
Całkowity koszt projektu: 7 500,00 zł
Wysokość otrzymanej dotacji: 6 000,00 zł
Wkład własny finansowy: 400,00 zł
Tytuł projektu: ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-EDUKACYJNA

Głównym celem projektu było powstanie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej eksponującej walory przyrodnicze Żubrowa i okolic. Ścieżka składa się z pięciu tablic edukacyjnych rozmieszczonych wzdłuż drogi gminnej w Żubrowie.

Do realizacji projektu zaproszenie zostały instytucje działające na terenie miejscowości: Klub „Senior +” i Biblioteka Publiczna, a także wszystkie chętne osoby z terenu gminy Sulęcin. Wsparcia w realizacji projektu udzielili pracownicy Urzędu Miasta w Sulęcinie oraz sołtys i rada sołecka Żubrowa.

W pierwszej kolejności podczas zajęć z seniorami w Klubie „Senior +” Ośrodka Pomocy Społecznej opracowany zastał projekt graficzny i teksty na tablice. Wykonanie drewnianych stelaży zlecono Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Sulęcinie. Stelaże wykonane zostały podczas zajęć terapeutycznych z osobami z niepełnosprawnościami.

Gotowe stelaże i tablice zostały zamontowane przez członków Stowarzyszenia „Razem Żubrów” w miejscach wskazanych przez w pracowników Urzędu Miejskiego w Sulęcinie. Materiał do montażu został dostarczony przez sołtysa Żubrowa. Tablice zamontowane zostały wzdłuż drogi gminnej nieopodal placu zabaw, boiska, wiaty rekreacyjnej i miejsca na ognisko, co podnosi atrakcyjność terenu, jak i samej ścieżki.

Członkowie Stowarzyszenia wykonali również ulotki i plakaty informujące o powstaniu i otwarciu ścieżki, które rozprowadzili po wyznaczonych instytucjach i placówkach oraz wywiesili na tablicach i słupach ogłoszeniowych. Informacje o otwarciu ścieżki zostały umieszczone również w lokalnych mediach i portalach internetowych.

W ramach otwarcia ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej zorganizowany został piknik, którego elementami były: wspólny spacer wzdłuż ścieżki i omówienie jej punktów przez pracownika Leśnictwa Sulęcin, gry i zabawy z nagrodami dla najmłodszych oraz poczęstunek. W trakcie otwarcia ścieżki obecny był tłumacz języka ukraińskiego. W otwarciu uczestniczyło około 100 osób.

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjnej podniosła poziom wiedzy na temat walorów przyrodniczych regionu wśród mieszkańców gminy Sulęcin i turystów oraz pozytywnie wpłynęła na turystyczną atrakcyjność Żubrowa. Forma „zabawowa” ścieżki (elementy ruchome tablic) stała się ciekawą formą spędzania czasu wolnego dla rodzin, szczególnie dla dzieci. Projekt wpłynął także na kształtowanie postaw proekologicznych i odpowiedniego stosunku do przyrody. Niewątpliwie również zaangażowanie różnych partnerów lokalnych w projekt wzmocniło współpracę, integrację i aktywizację między nimi.

Realizatorzy projektu

Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu od strony organizacyjnej (osoby, które pomagały w pracy, uczestniczyły w spotkaniach zespołu realizującego projekt, załatwiały sprawy): 15, w tym 9 wolontariuszy.

Liczba osób, które wzięły udział w działaniach realizowanych w ramach projektu jako odbiorcy: 100.